مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید۸۶ دست مبل 1400/10/29 1400/10/28
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، گارانتی و پشتیبانی تعداد ۷۵ دستگاه نمایشگر صنعتی 1400/10/28 1400/10/28
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 1400/10/27 1400/10/25
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/26 1400/10/28
مناقصه - خرید 240 دستگاه تبلت دانش آموزی - خرید 30 دستگاه نمایشگر تعاملی - خرید تجهیزات کلاسی و اداری شامل: 180 عدد میز 2 نفره دانش آموزی دوره ابتدائی، 360 عدد صندلی دانش آموزی 1 نفره دوره ابتدایی و... 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی و اداری 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو 1400/10/25 1400/10/26
مناقصه نمایشگر تعاملی 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 1500 دستگاه تبلت دانش آموزی 1400/10/24 1400/10/28
مناقصه خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/23 1400/10/25
مناقصه خرید تجهیزات کارگاهی گروه مکانیک خودرو 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجهیزات گروه مکانیک خودرو 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه تجهیزات مورد نیاز هنرستانی 1400/10/22 1400/10/26
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تبلت دانش آموزی 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه خرید دوربین استودیویی با قابلیت 4K (تولید داخل) 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه خرید تجهیزات تبلت دانش آموزی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه واگذاری عملیات احداث جاده دسترسی و کارهای ساختمانی باقیمانده 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه تبلت دانش آموزی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه واگذاری تهیه، ساخت و نصب انواع قفسه کتاب و دکور از جنس چوب در رواقها 1400/10/21 1400/10/28
صفحه 1 از 1326