مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب 8 عدد زمین چمن مصنوعی کوچک 1398/08/21 1398/08/22
بهسازی استخر و تکمیل زورخانه و احداث یکباب زمین ورزشی و .... 1398/08/18 1398/08/20
واگذاری استخر 1398/08/18 1398/08/22
واگذاری استخر مجموعه فرهنگی ورزشی 1398/08/14 1398/08/22
خرید تجهیزات جهت مدارس 1398/08/14 1398/08/18
فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران نصب و راه اندازی تجهیزات و مبلمان سالن اجتماعات 1398/08/14 1398/08/21
بهسازی استخر و تکمیل زورخانه و احداث یکباب زمین ورزشی و .... 1398/08/14 1398/08/20
احداث دو باب زمین ورزشی 1398/08/13 1398/08/20
احداث یک باب زمین ورزشی 1398/08/13 1398/08/20
احداث یک باب زمین ورزشی 1398/08/13 1398/08/20
صفحه 1 از 1991