مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین خودروی سواری - واگذاری مشارکت بخش آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/08
واگذاری بخش امور خدماتی 1399/09/04 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومي و تأمین نیروی انسانی (تنظيف) دي¬كلينيك و كلينيك¬ه... 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامين خدمات سلامت شهري شبكه بهداشت و درمان شازند 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومي و تأمین نیروی انسانی (تنظيف) مرکز آموشی و درمانی... 1399/09/06
خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت 1399/09/04 1399/09/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 10 دستگاه سی آرم تولید داخل 1399/09/04 1399/09/06
خرید دستگاه های اندازه گیری آلاینده های هوای 1399/09/03 1399/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/09/03 1399/09/08
صفحه 1 از 3886