مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای طرح درمان دادگاه مدار (درمان معتادان متجاهر) 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری فوریت‌های اجتماعی 1400/01/28
مناقصه واگذاری واحدتزریقات،پانسمان ونوارقلب سرپائی و خدمات مرتبط 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی روانشنا ختی ،حقوقی ،مددکاری و تربیتی 1400/01/29
مناقصه ارائه خدمات صدای مشاور (1480) 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه ارایه خدمات صدای مشاور 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پرستاری 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه های خودکار 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اموردستیار دندان پزشکی 1400/01/28
مناقصه خریدتجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه تکمیل و ارتقای تجهیزات، نصب و راه اندازی، پشتیبانی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/25
صفحه 1 از 2100