مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری راه اندازی سامانه جامع طلاق جهت خرید خدمات فنی (پشتیبانی، آموزش، راه اندازی) و خرید خدمات تخ... 1397/12/27 1397/12/28
خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال 1397/12/26 1397/12/28
واگذاری امور مربوط به تزریقات درمانگاههای تابعه 1397/12/26 1397/12/27
خرید تعداد 100 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال 1397/12/25 1397/12/28
Supply and Installation of Equipment 1397/12/23 1397/12/27
Supply and Delivery of NFI Kits 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری مدیریتی پایگاههای اورژانس پیش بیمارستانی 115 و ... 1397/12/22 1397/12/27
واگذاری حجمی امور پشتیبانی کلینیک های ویژه معاونت درمان 1397/12/21 1397/12/22
واگذاری عملیات تهیه، بارگیری و حمل نصب و تست و راه اندازی دستگاه الکترولیز نمک طعام، دستگاه AOA، دست... 1397/12/21 1397/12/28
واگذاری خرید تعداد 30 دستگاه سونوگرافی جنرال 1397/12/21 1397/12/25
صفحه 1 از 2879