مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهبود عبور ومرور درون شهر چغابل 1398/12/05 1398/12/08
واگذاری امحا سموم سنواتی و تاریخ منقضی غیر قابل مصرف فرموله شده غیر ارگانوکلره (به همراه ظروف مربوطه... 1398/12/05 1398/12/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی خیابانهای سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی ( شهر کرند غرب) 1398/12/05 1398/12/08
خرید تعداد 130.000 عدد جلد کارت ATM 1398/12/05 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای امحاء سموم غیرقابل مصرف فرموله شده غیر ارگانوکلره بهمراه ظروف مربوطه 1398/12/04 1398/12/08
اجرای طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راهها 1398/12/04 1398/12/08
واگذاری امحا سموم سنواتی و تاریخ منقضی غیر قابل مصرف فرموله شده غیر ارگانوکلره (به همراه ظروف مربوطه... 1398/12/04 1398/12/08
بهسازی محور 1398/12/03 1398/12/08
خرید سم و کود - خرید سم دلتامترین ulv - اجاره 15 دستگاه وانت و سواری 1398/11/30 1398/12/05
خرید بلور هوا ، سوپاپ مکش ، شیر یکطرفه ، لرزه گیر لاستیکی ، دوزینگ پمپ ، اجکتور کلر زنی ، رگلاتور ،... 1398/12/03 1398/12/06
صفحه 1 از 4633