مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله GR.B 1399/08/25 1399/08/24
PURCHASE OF GRE PIPES FOR SOURCE WATER 1399/08/22 رجوع به آگهی
شناسایی شرکتهای تولید کننده و سازنده واجد شرایط جهت ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع خود و بمنظور اجرای قر... 1399/08/06 رجوع به آگهی
شناسایی شرکت های تولیدکننده و سازنده واجد شرایط جهت ساخت قطعات و تجهیزات مجتمع خود و به منظور اجرای... 1399/08/06 رجوع به آگهی
(خرید Blade (پره) فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از جنس فایبرگلاس 1399/07/28 1399/08/17
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 1- 9840071 (خرید Blade (پره) فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از ج... 1399/07/28 1399/08/17
خرید Blade (پره) فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از جنس فایبر گلاس 1399/07/28 1399/08/17
خرید ۶۰۸۰ عدد کنتور آب ـ خرید ۳۱۳۰ عددشیر قطع و وصل (محفظه) برنزی ، ۲۰۳۰ عدد شیر خودکار برنزی و ۳۵۰۰... 1399/07/20 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 9840071 (خرید Blade (پره) فن های هوایی 1662 واحد تصفیه گاز از جنس... 1399/07/16 1399/08/07
اکسی پلیمر 1399/07/12 1399/07/26
صفحه 1 از 216