مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لباس حراست 1398/10/22 1398/10/28
خرید لباس حراست پرسنل 1398/10/21 1398/10/28
خرید لباس حراست پرسنل کل استان 1398/10/21 1398/10/28
واگذاری پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات - لباس عملیات حریق- لباس غواصی- دستکش عملیات حریق- کلاه عملی... 1398/10/18 1398/10/21
خرید خورجین نامه رسانی و باکس پارچه ای 1398/10/18 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 4850 تخته خورجین و 4850 عدد باکس پارچه ای 1398/10/18 1398/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ماشین الات و تجهیزات آتش نشانی 1398/10/14 1398/10/21
واگذاری پروژه خرید ماشین آلات و تجهیزات 1398/10/12 1398/10/18
واگذاری لباس حریق (شامل شلوار دو بنده و اورکت) 48 دست 1398/10/11 1398/10/21
خرید و تحویل (شامل حمل، بارگیری و باراندازی) تجهیزات کلر مورد نیاز جهت ارتفاع تجهیزات کلرزنی تصفیه خ... 1398/10/11 1398/10/18
صفحه 1 از 780