مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار 1399/09/08 1399/09/10
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی 1399/09/08 1399/09/10
واگذاری اجرای پروژه عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحران... 1399/09/06 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام عملیات بارگیری؛تخلیه و حمل مقدار 4100 تن انواع نهاده های کشاو... 1399/09/08 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید توسعه جنگل با نهال و بذر درمنطقه باغلق-گوینیگ شهرستان راز و جرگلان 1399/09/10
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار... 1399/09/06 1399/09/10
طرح واگذاری فعالیتهای اجرایی مدیریت امور اراضی 1399/09/06 1399/09/10
خرید میزان ۱۶۰۰ کیلوگرم سم کاربوکسین تیرام پودری 1399/09/06 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم کاربوکسین تیرام پودری در بسته بندی 50گرمی به میزان 1400 کیلوگرم 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز 2 عملیات 475 هکتاری حمل، نهالکاری، کوددهی و آبیاری (بیابان زدایی) شهرست... 1399/09/08
صفحه 1 از 2406