مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply of irrigation materials for greenhouses 1399/01/17 1399/01/17
واگذاری ارائه خدمات در امر عملیات کاشت، داشت و برداشت استخرهای خاکی 1399/01/16 1399/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار جهت پروژه تجهیز ، تک... 1399/01/09 1399/01/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای عمومی امورمربوط به ارائه خدمات درامرعملیات کاشت ،... 1399/01/08 1399/01/16
مناقصه عمومی دو مرحله ای 7/م/98 1399/01/05 1399/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبیاری ، مراقبت و حفاظت و گشت اطفاء حریق و اجرای سیستم شبکه آبرسانی ک... 1398/12/28 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آبیاری ، مراقبت و حفاظت و گشت اطفاء حریق و اجرای سیستم شبکه آبرسانی ک... 1398/12/28 1399/01/07
خرید خدمات آزمایشگاهی پایش باقیمانده های دارویی، سموم و فلزات سنگین در عسل، شیر خام و ماهی قزل آلا 1398/12/28 1399/01/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای پایش و حفاظت از اراضی کشاورزی سطح استان 1398/12/27 1399/01/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات امور بسته بندی واکسن ، فرآورده های بیولوژیک و نگهداری دام 1398/12/27 1399/01/10
صفحه 1 از 2110