مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 100 تن کربن فعال 1398/01/26 1397/11/16
تامین کنندگان فروسیلیکومنگنز FESIMN 1398/01/25 1398/01/28
خرید (ACTIVATED MDEA (aMDEA 1398/01/25 1398/01/30
ارزیابی کیفی تامین کنندگان آهن اسفنجی (dri) 1398/01/25 1398/01/28
ارزیابی کیفی تامین کنندگان فرووانادیم (fev) ، نیکل (ni) و فروکروم کم کربن (fecrlc) 1398/01/25 1398/01/28
تهیه لیست کوتاه تامین کنندگان فرووانادیم (fev) نیکل (Ni)، فرو کروم کربن (FeCr LC) - لیست کوتاه تامین... 1398/01/24 1398/01/28
انجام عملیات استخراج روباز معدن 1398/01/24 1398/01/28
تامین کنندگان آهن اسفنجی DRI 1398/01/24 1398/01/28
ارزیابی کیفی تامین کنندگان فرومولیبدن FeMo 1398/01/24 1398/01/28
ارزیابی کیفی تامین کنندگان فروکروم پر کربن fecrhc 1398/01/24 1398/01/28
صفحه 1 از 1243