مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خریداری مقدار 50000 هزار تن سنگ آهن 1398/11/29 1398/11/28
خرید پایه های چوبی 12 متری کلاس 4 و 5 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پایه های چوبی 12 متری کلاس 4 و 5 (تجدید نوبت سوم ) 1398/11/28 1398/12/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارش پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارشهای پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه جگدان 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارشات پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه سراوان 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارش پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه تایباد 1398/11/27 1398/12/01
خرید پایه های چوبی 12 متری کلاس 4 و 5 و خرید یراق آلات و ... 1398/11/26 1398/12/03
انجام عملیات استخراج روباز معدن 1398/11/26 1398/11/30
انجام عملیات استخراج روباز معدن 1398/11/24 1398/11/30
صفحه 1 از 1403