مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی و تعمیرات ترانسفورماتور 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان مسابقه طراحی نشانه کانون دانش آموختگان دانشگاه 1399/12/03 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی، چاپ، صحافی، بسته بندی و تحویل سالنامه اختصاصی و تخصصی سال 1399/11/23 1399/11/30
مناقصه ساخت و نصب تعداد 612 استند جایگذاری بروشور 1399/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه شناسائی پیمانکاران فعال و معتبر به منظور تکمیل فهرست پیمانکاران واجد شرایط خود 1399/10/02 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه, طراحی, چاپ و تحویل 176/000 عدد بنر شعب اخذ رای انتخابات 1400 1399/09/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ،طراحی و چاپ 176000عدد بنر شعب اخذ رای انتخابات 1400 1399/09/26
مناقصه چاپ ۴۵۰۰ جلد سالنامه مهندسی۱۴۰۰ و کلیه عملیات مربوطه از قبیل خرید کاغذ و مواد و مصالح لازم و چاپ، فیلم و زینگ، لیتوگرافی، صحافی و طراحی داخلی صفحات و.... 1399/09/20 رجوع به آگهی
مناقصه جشنواره طراحی پوستر مدیریت مصرف برق و آب همراه با جوایز 1399/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه ایجاد وحدت رویه در اجرا و اثربخشی بیشتر فعالیت ها 1399/08/18 رجوع به آگهی
مناقصه تمدید فراخوان طراحی لوگو 1399/07/21 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان طراحی لوگو 1399/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان طراحی لوگوی منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی 1399/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Leaflets for Refugee Camps 1399/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان شناسایی طراح گرافیک 1399/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه Supply & Delivery of Hygiene Promotion Items 1399/05/07 رجوع به آگهی
مناقصه Supply & Distribution of Hygiene Promotion Items 1399/05/04 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی پیمانکاران حائز شرایط 1399/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید انواع جعبه دارویی، انواع لیبل، بروشور و نوار چسب 1399/04/28 رجوع به آگهی
مناقصه Supply, Delivery and Installation of Billboards 1399/04/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11