مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید برچسب کنتور 1399/02/28 1399/02/31
خرید برچسب کنتور 1399/02/27 1399/02/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام خدمات پشتیبانی، تنظیف و نگهداری ساختمانها، حراست و نگهبا... 1399/02/29
واگذاری خرید نوار باریکه 3 سانتیمتر خود چسب قطر 30 سانت به تعداد 800 حلقه و نوار باریکه 4 سانتیمتر خ... 1399/02/24 1399/02/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای دیجیتال مارکتینگ 1399/02/23 1399/02/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید دستگاه خط سورتینگ سیب درختی 1399/02/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذاري امور خدماتي به صورت حجمي از تاريخ 1399/03/... 1399/02/23
واگذاری آگاهی بخشی و پیام رسانی به مخاطبان اجتماعی به منظور حفاظت از محیط زیست 1399/02/22 1399/02/25
آگاهی بخشی و پیام رسانی به مخاطبان اجتماعی به منظور حفاظت از محیط زیست 1399/02/21 1399/02/25
خرید شش میلیون و پانصد هزار عدد گونی پلی پروپلین لمینت شده آرمدار و حمل آن به مجتمع تولیدی 1399/02/21 1399/02/28
صفحه 2 از 1589