مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Fabrication of Bath Ingot Moulds 1398/12/14 رجوع به آگهی
قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی 1398/12/05 1398/12/11
خرید تعداد 11 قالب تیر برق گرد 1398/12/05 1398/12/14
خرید تعداد 11 قالب تیر برق گرد 1398/12/05 1398/12/14
خرید 9 دستگاه قالب بلوکهای کیوال بلوکهای بتنی به وزن 30 تا 60 تن مربوط به پروژه احداث اسکله های پسکر... 1398/11/28 رجوع به آگهی
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار سریع السیر 1398/11/28 1398/11/29
خرید تعداد 11 قالب تیر برق گرد 1398/11/27 1398/12/03
خرید تعداد ۱۱ قالب تیربرق گرد 1398/11/26 1398/12/03
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار سریع السیر 1398/11/23 1398/11/26
خرید 550 تن انواع قالب جهت تولید قطعات تکمیلی قطار 1398/11/21 1398/11/26
صفحه 1 از 16