مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- هدایت آبهای سطحی - خرید تجهیزات ویژه جمع آوری پسماند وزین جهت مجتمع صنفی و خدماتی - هدایت آبهای... 1398/10/23 1398/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کورتیوب و کاروگیت 1398/10/22 1398/10/26
ارزیابی توان انجام تعهدات و خرید کلمپ تعمیراتی و انشعابگیر در اقطار مختلف و اتضالات گالوانیزه 1398/10/22 1398/11/01
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید انواع لوله های فولادی و لوله آبده 1398/10/22 1398/11/01
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 و 110 میلیمتر جهت مناطق مختلف 1398/10/21 1398/10/25
خرید لوله 1398/10/21 1398/10/24
خرید لوله پلی اتیلن آب شرب در اقطار 90 و 110 میلیمتر جهت مناطق مختلف 1398/10/21 1398/10/25
خرید کلیه لوازم نصب انشعاب آب در اقطار مختلف شامل تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و خرید کنتور در ا... 1398/10/21 1398/10/25
ارزیابی توان انجام تعهدات و خرید کلمپ تعمیراتی و انشعابگیر در اقطار مختلف و اتضالات گالوانیزه 1398/10/21 1398/11/01
ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی خرید انواع لوله های فولادی و لوله آبده 1398/10/21 1398/11/01
صفحه 7 از 5213