مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 12450000 عدد پلمپ پلاستیکی 1397/10/20 1397/10/26
خرید پلمپ پلاستیکی 1397/10/19 1397/10/26
خرید تعداد 12450000 عدد پلمپ پلاستیکی 1397/10/19 1397/10/26
خرید پلمپ کنتور 1397/10/03 رجوع به آگهی
خرید 13.300.000 عدد پلمپ کابلی 18 و 25 سانتی دارای پوشش پلاستیکی و قابلیت تجهیز به سیستم هوشمند RFID 1397/09/07 رجوع به آگهی
خرید 13.300.000 عدد پلمپ کابلی 18 و 25 سانتی دارای پوشش پلاستیکی و قابلیت تجهیز به سیستم هوشمند RFID 1397/09/03 رجوع به آگهی
Provision of one million eight hundred thousand tighten type of aluminum alloy metal seals for steel... 1397/08/26 1397/09/14
خرید تعداد 12450000 عدد پلمپ پلاستیکی 1397/08/09 1397/08/20
خرید 600.000 عدد پلمپ بکسلی فلزی کنتور 1397/08/02 1397/08/07
خرید پلمب بکسلی فلزی کنتور 1397/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 30