مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت بست پلمپ صندوقهای اخذ رای انتخابات 1400 1399/10/03 رجوع به آگهی
ساخت بست پلمپ صندوقهای اخذ رای انتخابات 1399/10/02 رجوع به آگهی
فراخوان ارزیابی کیفی ساخت بست پلمپ صندوقهای اخذ رای انتخابات 1400 1399/10/08
فراخوان ارزيابي کيفي خرید 312000 قطعه پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی 1399/09/08
خرید تعداد 312/000 قطعه پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی 1399/09/02 1399/09/08
واگذاری تعمیرات و نگهداری انشعابات، شبکه، ایستگاه ها، نصب و کنتور و رگولاتور مشترکین شهرها 1399/08/26 1399/09/08
خرید پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی 1399/08/07 1399/08/11
فراخوان ارزیابی کیفی خرید 312000قطعه پلمپ سیمی 30و50سانتی 1399/08/06 1399/08/11
خرید تعداد 312/000 قطعه پلمپ سیمی 30 و 50 سانتی 1399/08/06 1399/08/11
خرید انواع پایه های بتونی چهارگوش در کشش های مختلف - خرید انواع جلوبر فلزی، یوبلت، شیگل، کابلشو، تسم... 1399/07/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 40