مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیز آزمایشگاهی سنجش سطح ویژه و اندازه گیری حفرات (BET) 1399/01/05 1399/01/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیز آزمایشگاهی سنجش سطح ویژه و اندازه گیری حفرات (BET) 1399/01/04 1399/01/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه FESEM برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال... 1398/12/27 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد استاندارد 1398/12/26 1399/01/10
تامین کالای Analyzer calibration kit+ related softwares 1398/12/26 1399/01/11
Supply,installation,testing,training and commissioning of laboratory testing equipment 1398/12/25 رجوع به آگهی
تامین Analyzer calibration kit+ related softwares 1398/12/25 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات 1398/12/24 1398/12/28
ULTRASONIC LEVEL TRANSMITER -- FLOW INDICATOR -- ULTRA WAVE-- MOTHERBOARD AND ISOLATED BARRIER 1398/12/24 رجوع به آگهی
Requirements for purchase of W-band LNA IC 1398/12/24 1399/01/14
صفحه 1 از 1601