مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید دستگاه آنالایزر آنلاین پساب بهداشتی 1399/09/10 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای 3خرید تجهیزات پزشکی ( الکتروکاردیوگراف ، پالس اکسی متر ، مانیتور بدساید و .... 1399/09/11
عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه مرجع شر... 1399/09/10
خرید دستگاه آنالایزر آنلاین پساب بهداشتی 1399/09/04 1399/09/09
واگذاری عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 10 دستگاه سی آرم تولید داخل 1399/09/04 1399/09/06
خرید دستگاه های اندازه گیری آلاینده های هوای 1399/09/03 1399/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1399/09/03 1399/09/08
صفحه 1 از 1770