مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه خودکار تیس 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه های خودکار 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه خریدتجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه تکمیل و ارتقای تجهیزات، نصب و راه اندازی، پشتیبانی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید تجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/25
مناقصه :خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (اتوکلاو) 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه خرید تجهیزات یدکی (ایستگاه های پایه وسنتی) 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات یدکی ایستگاه های خودکار 1400/01/25
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجهیز آزمایشگاه های مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/26
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی(اتوکلاو) 1400/01/24
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی مواساز و عوام نقی (دو دستگاه) آزمایشگاه 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه خرید قطعات و لوازم مصرفی آنالایزرهای ایستگاه های پایش آنلاین کیفیت هوا ECOTECH 1400/01/21 1400/01/11
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، کالیبراسیبون و آموزش 7 دستگاه اتوآنالیزر سریع غلات 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید،نصب ،راه اندازی ،کالیبراسیبون و آموزش 7 دستگاه اتوآنالیزر سریع ازمایشگاهی غلات 1400/01/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (اتوکلاو) 1400/01/19 1400/01/24
صفحه 1 از 941