مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید، حمل و تحویل تجهیزات مبارزه با آلودگی آب دریا 1397/10/26 1397/11/03
خرید دو دستگاه موتور دریایی 1397/10/26 1397/11/01
ارائه خدمات یدک کشی 1397/10/25 1397/10/30
خرید خدمات مشاوره ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری، دریایی و مخابراتی و خرید خدمات مشاوره بازرسی ساخ... 1397/10/25 1397/11/03
خرید دو دستگاه موتور دریایی 1397/10/25 1397/11/01
واگذاری خدمات اجاره زمانی یدک کش و ارائه خدمات یدک کشی در خط ساحلی بندر 1397/10/24 1397/10/30
خرید، حمل و تحویل تجهیزات مبارزه با آلودگی آب دریا 1397/10/24 1397/11/03
واگذاری عملیات اجرایی احداث آبگیر شناور چاه نیمه (اسکله شناور) 1397/10/23 1397/10/25
خرید خدمات مشاوره ممیزی تجهیزات و فعالیت های بندری، دریایی و مخابراتی در سطح بنادر - خرید خدمات مشاو... 1397/10/22 1397/11/03
تامین خدمات مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی 1397/10/22 1397/10/25
صفحه 1 از 434