مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین 24 عدد کوئیک ریلیز در پروژه در دست اجرا 1398/05/23 1398/05/26
اجاره 5 فروند قایق 1398/05/22 1398/05/28
خرید خدمات مشاوره فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاور 1398/05/20 1398/05/28
تعیین پیمانکار نگهداری و تعمیرات پمپ خانه، داک و خدمات ملوانی، خدمات داک مستری شامل مجموع داکینگ و آ... 1398/05/17 1398/05/23
نگهداری و تعمیرات پمپخانه، داک و خدمات موانی و خدمات داک مستری و تامین 5000 تن مسباره و.... 1398/05/16 1398/05/23
اجاره یک فروند یدک کش 1398/05/15 1398/05/17
واگذاری احداث اسکله آبگیر و ایستاده پمپاژ تصفیه خانه اضطراری طرح ابرسانی 1398/05/15 1398/05/20
تعیین پیمانکار نگهداری و تعمیرات پمپ خانه، داک و خدمات ملوانی، خدمات داک مستری شامل مجموع دامینگ و آ... 1398/05/15 1398/05/23
تامین 24 عدد کوئیک ریلیز 1398/05/14 1398/05/26
“Hiring of 2 (Two) Nos. Self Propelled Hopper Barge having Split Open/Bottom Door of capacity of 800... 1398/05/14 1398/05/24
صفحه 1 از 512