مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات قرائت2200000 مورد قرائت کنتور به اقط... 1398/08/21 1398/08/23
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرارداد انشع... 1398/08/18 1398/08/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای اهداف انجام حقوق پیمانکاری کارهای حجمی خدمات مشترکین ، خدمات حراست ونگهبان... 1398/08/13 1398/08/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای : انجام امور خدماتی و اداری 1398/08/12 1398/08/18
واگذاری قرائت کنتور و وصول بهای برق مصرفی جاری و بدهی های معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و توز... 1398/08/12 1398/08/21
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرارداد انشع... 1398/08/12 1398/08/21
وصول مطالبات آب بها و تعهدات آب و فاضلاب مشترکین بدهکار آب و فاضلاب و فروش انشعاب فاضلاب و اصلاح قرا... 1398/08/12 1398/08/21
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب 1398/08/09 1398/08/14
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات امداد، گازبانی، تعمیرات ابزار دقیق، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب شه... 1398/08/09 1398/08/14
وصول بدهی های معوقه اقساط هزینه های برقراری انشعابات امور آب و فاضلاب 1398/08/09 1398/08/16
صفحه 1 از 560