مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات پشتیبانی شامل : امداد ، گازبانی ، کنتور خوانی، خدمات مشترکین، نصب شبکه و علمک پراکنده... 1397/10/26 1397/11/01
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/10/25 1397/10/29
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی املاک، گزار... 1397/10/24 1397/10/29
قرائت کنتور،وصول مطلبات و... مشترکین 1397/10/23 1397/10/27
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1397/10/23 1397/10/30
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1397/10/22 1397/10/27
واگذاری قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1397/10/22 1397/10/30
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی املاک، گزارشات و اپر... 1397/10/20 1397/10/27
واگذاری پروژه های حفاظت و بهره برداری از کلیه تاسیسات و مراکز اداری آبفا و قرائت و توزیع امور آبفا و... 1397/10/19 1397/10/24
خدمات عمومی 1397/10/19 1397/10/30
صفحه 1 از 517