مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای فراخوان انتخاب پیمانکار توزیع و فروش محصولات 1400/08/28 1400/08/27
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب،وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام خدمات منشی گری و ماشین نویسی ، چاپ و تکثیر ، حمل و جابه جایی مرسولات پستی 1400/08/25 1400/08/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خدمات امدادو بهره برداری گازبانی وصول مطالبات ،خذمات عمومی ،تعویض کنتورورفع نشتی و...ناحیه گازرسانی گناباد و بجستان 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه شماره 1400/4پ -ا-ا واگذاری توزیع مرسوله و بسته های پستی بصورت دانه شمار 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات امداد مشترکین قرائت و توزیع قبوض و ... شهرستان بابل و شهرها و روستاهای حومه 1400/08/25 1400/08/26
مناقصه واگذاری پیمانکاری توزیع و فروش محصولات پودری 1400/08/25 1400/09/04
مناقصه واگذاری امور تفکیک مکانیزه مرسولات پستی مرکز تجزیه و مبادلات 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه برونسپاری خدمات مدیریت بهره برداری ـ خدمات امداد، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض و .. ـ نگهداری و تعمیرات اسایسات گازرسانی ـ 1400/08/24 1400/08/26
مناقصه خدمات امداد، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه انجام خدمات منشی گری و ماشین نویسی،چاپ و تکثیر،حمله و جابه جایی مرسولات پستی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفرات خالی توسعه شبکه نصب انشعابات و تجهیزات تعمیرات شبکه و تاسیسات و رفع نشتی زیر زمینی اقمار منطقه 6 گازرسانی 1400/08/23 1400/08/29
مناقصه واگذاری امور تفکیک مکانیزه مرسولات پستی 1400/08/22 1400/08/26
مناقصه واگذاری نیروهای خدمات شهری 1400/08/22 1400/08/27
مناقصه اصلاح و توسعه شبکه ها و تاسیسات اب شرب شهرستان 1400/08/22 1400/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری بخش نظافت وباربری ورانندگی 1400/08/20 1400/08/27
مناقصه تامین نیروی کارگری ماهر ومجرب در حوزه کارگری 1400/08/20 1400/08/24
صفحه 1 از 403