مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور توزیع امانات 1399/05/07 1399/05/11
واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی 1399/05/06 1399/05/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی تنظیفات و نگهداشت ترمینالها و کلیه اماکن فرودگاهی و محوطه فرودگ... 1399/05/11
واگذاری امور توزیع امانات منطقه پستی بصورت دانه شمار 1399/05/06 1399/05/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه بخشی از خدمات مشترکین واگذاری(قرائت-توزیع و وصول مطالبات و غیر... 1399/05/07
انجام امور پشتیبانی- بخشی از خدمات مشترکین واگذاری قرائت - توزیع و وصول مطالبات و غیره 1399/05/05 1399/05/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات تنظیف،بابربری ، نامه رسانی و نقلیه99/ل.ر 1399/05/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ و توسعه شبکه و نصب انشعاب... 1399/05/08
انجام امور پشتیبانی - بخشی از خدمات مشترکین واگذاری قرائت - توزیع و وصول مطالبات و غیره 1399/05/04 1399/05/07
خدمات تنظیف، باربری، نامه رسانی و نقلیه 1399/05/01 1399/05/11
صفحه 1 از 630