مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض به تعداد 2400000 1399/09/13
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1399/09/09 1399/09/12
انجام خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات، اشتراک پذیری و خدمات عمومی 1399/09/08 1399/09/12
واگذاری توزیع امانت پستی (مرسولات پستی) 1399/09/06 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تولید آب شرب وبهره برداری و... شهرهای میانه،ترکمانچای،آقکند و آچاچی و امورا... 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور توزیع امانت دانه شمار 1399/09/08
انجام کارهای خدماتی 1399/09/05 1399/09/11
واگذاری توزیع امانت پستی 1399/09/05 1399/09/08
انجام عملیات امداد، نگهداری و تعمیرات تاسیسات گاز رسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع، ایستگاه های تقلیل ف... 1399/09/05 1399/09/09
- واگذاری قرائت کنتور و ووصول بهای برق مصرفی جاری و بدهیهای معوقه انشعابات اعم از شهری و روستایی و... 1399/09/04 1399/09/09
صفحه 1 از 664