مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS 1400/01/29
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه تجهیزات سامانه های برق خورشیدی 1400/01/28
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد 1400/01/22 1400/01/22
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد طرح بسیج روشنایی 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه طراحی، تامین، ساخت، نصب استراکچر و نصب پنل های نیروگاه خورشیدی - خرید تابلوهای نیروگاه خورشیدی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید یک قلم Actuator گاز سوخت توربو ژنراتور سولار 1400/01/29
مناقصه خرید برق از طریق احداث نیروگاه ۹ مگاواتی 1400/01/14 1400/01/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین ، حمل ، نصب ، راه اندازی و آموزش 44 مجموعه سیستم فوتو ولتائیک 5/1 کیلو ولت 1400/01/16
مناقصه Extension of Mannar Wind Power Project Capacity Enhancement of Mannar Wind Power Project – Phase 1 of 20 MW with Additional 06 WTGs in Mannar Island of Sri Lanka 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه parts for solar gas turbine model mars 90/T12000, .... 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه تامین-حمل-نصب-راه اندازی و آموزش 44 مجموعه سیستم فوتوولتائیک 1/5 کلوولت جدا از شبکه 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه تامین-حمل-نصب-راه اندازی و آموزش 44 مجموعه سیستم فوتوولتائیک 1/5 کلوولت جدا از شبکه 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایس 1399/12/28
مناقصه واگذاری انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه احداث نیروگاه فتوولتائیک 10 مگاواتی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث( طراحی و اجرا ) سامانه فتو ولتائیک در ساختمان اداری شهرک صنعتی اهر- طرح غیر عمرانی 1399/12/24 1400/01/07
صفحه 1 از 143