مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن در استان 1400/08/29 1400/08/29
مناقصه انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان gsi و تعیین درصد سنگ پروژه های آبرسانی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه خدمات مشاوره نظارت براجرای طرحهای عمران روستایی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک، آزمایشات میلگرد، بتن و برآورد میزان GSI و تعیین درصد سنگ پروژه های آبر 1400/08/27 1400/09/06
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/08/26 1400/08/24
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی از تاسیسات و سازه های صنعتی و ساختمانهای شرکت 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی،مهندسی،تامین و اجرای زیرسازی و روسازی و احداث ایستگاه قطعه اول راه آهن 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه واگذاری پروژه " تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی 1400/08/24 1400/08/27
مناقصه عملیات تکمیلی احداث باند دوم محور 1400/08/24 1400/09/02
مناقصه انجام مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروندکنار و تاسیسات زیربنایی و عمومی آن 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی بازارچه داخلی سنتی صنایع دستی 1400/08/21 1400/08/30
مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ورودی 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه انجام خدمات مطالعات زیست محیطی 1400/08/19 1400/08/22
مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح ورودی 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طراحی و تولید 1500 کیلومتر قطعات حفاظ ایمنی و نیوجرسی بتنی 1400/08/19 1400/08/27
صفحه 1 از 383