مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات مهندسی، تامین مصالح و تجهیزات، انجام کارهای ساختمانی، نصب و راه اندازی و سایر خدمات پل ه... 1398/12/03 1398/12/07
فراخوان ارزیابی کیفی مشاور جهت پروژه مطالعاتی جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش گانه 1398/12/01 1398/12/05
انجام مطالعات «جانمایی مراکز لجستیک در پهنه‌های بندری شش گانه (مصوب سند آمایش مراکز لجستیک کشور)» 1398/11/29 1398/12/05
انجام طرح مطالعاتی جانمایی مراکز لجستیک در پهنه های بندری شش گانه 1398/11/29 1398/12/05
فراخوان انتخاب مشاورمطالعات ساماندهی تقاطعات میادین و معابر شهر 1398/11/28 1398/12/04
انجام آزمایشات کنترل کیفیت جهت پروژه های سطح استان 1398/11/28 1398/12/03
فراخوان خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی بهسازی معابر سطح شهر 1398/11/28 1398/11/30
نظارت عالیه و کارگاهی بهسازی معابر سطح شهر صدرا و محور صدرا به دوکوهک 1398/11/26 1398/11/30
خرید خدمات مشاوره جهت مطالعات و طراحی ساختمان ایستگاههای M3 ,M2 بخش روگذر خط یک قطار شهری 1398/11/23 1398/12/03
خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه بر اجرای عملیات از نظر کنترل کار و مطابقت آن با نقشه ها و مشخصات پروژه... 1398/11/21 1398/11/29
صفحه 1 از 473