مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه نقشه شمیم دار از املاک روستایی 1400/01/26
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شهرداری 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه مطالعات نقشه برداری و تهیه نقشه از مناطق مختلف 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی پل رو گذر قره کورپی شهرداری ماکو 1400/01/26
مناقصه خدمات مشاور نظارت بر پروژه تکمیل عملیات روسازی سایت 40 هکتاری براساس بخشنامه سال 99 1400/01/25
مناقصه خرید خدمات مشاور به منظور تهیه سیستم یکپارچه شهرسازی، درآمد و نوسازی 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی شهرداری و واحد های تابعه 1400/01/16 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی پل رو گذر قره کرپی 1400/01/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اقدام ملی 1400/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اقدام ملی 1400/01/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اقدام ملی 1400/01/14
مناقصه طرح ابرار راههای روستایی 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه طرح ابرار راههای روستایی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره کارشناسی نظارت و کنترل پروژه های فنی مهندسی 1399/12/27 1400/01/10
مناقصه مستند سازی اسناد اراضی تحصیل شده 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات مهندسی در خصوص مطالعات و طراحی زیرساخت ها و سیستم های بهره برداری ریلی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه به منظور نظارت بر پروژه های مشارکتی شهرجدید هشتگرد 1400/01/05
مناقصه عملیات حفاری ماشینی به تعداد 81 حلقه چاه با متراژ 2200 متر طول - اجرای قالب بندی به میزان 14000 مترمربع - اجرای آرماتوربندی به مقدار 1700 تن 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات مشاوره آزمایشگاه مکانیک خاک 1399/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 331