مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خدمات تکمیل ساختمان بخشداری 1398/11/08 1398/11/05
احداث بخشی از ساختمان بخشداری 1398/11/08 1398/11/05
تهیه مصالح و اجرای بهسازی سایت سگهای ولگرد 1398/11/05 1398/11/07
واگذاری تکمیل و بهره برداری تعدادی از پروژه ها (تکمیل زمین چمن ـ زمین هاکی ـ تهیه و نصب کفپوش سالن و... 1398/11/07 1398/11/08
ساخت و نصب پل عابر پیاده 1398/11/07 1398/11/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین چمن شهر رفیع 1398/11/06 1398/11/08
واگذاری تکمیل و بهره برداری تعدادی از پروژه ها (تکمیل زمین چمن ـ زمین هاکی ـ تهیه و نصب کفپوش سالن و... 1398/11/06 1398/11/08
ساخت و نصب پل عابر پیاده 1398/11/06 1398/11/08
احداث ابتدایی 3 کلاسه - تخریب و بازسازی 6 کلاسه متوسطه - تخریب و بازسازی 3 کلاسه - تخریب و بازسازی آ... 1398/11/06 1398/11/08
واگذاری پروژه های بهسازی استخر و بهسازی سالن 1398/11/05 1398/11/08
صفحه 1 از 12483