مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری ارائه خدمات راهبری و نگهداشت یادمان 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه تعمیرات ساختمان 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه ایمن سازی و آسفالت محور - تهیه و نصب جداول بتنی رفوژ میانی راه های استان با اولویت محورهای اربعین 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه - تهاتر وکیوم باتوم باقیر با ایزوگام مدارس و - تهیه و نصب فرش زمین چمن مصنوعی و... 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه زیرسازی و اسفالت معابر 1400/09/08 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل خانه کاراته 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه روسازی و تکمیل ابنیه فنی محور روستایی 1400/09/08 1400/09/08
مناقصه احداث اسکلت، برجکهای نگهبانی و دیوار محوطه ندامتگاه 1400/09/08 1400/09/06
مناقصه تهیه، تامین مصالح، حمل و ساخت و اجرای کامل عملیات رشته های ابنیه، برق، مکانیک و زیر ساخت توسعه بنای ساختمان 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه تعمیرات ساختمان 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرارداد پیمانکاری اجرای عملیات ساختمانی با مصالح 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه تکمیل مدرسه 3 کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۳کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۴کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۴کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۲کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه تکمیل مدرسه۳کلاسه 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه احداث مدارس 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه واگذاری اجرای عملیات جدول گذاری 1400/09/07 1400/09/09
صفحه 1 از 8288