مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای دستمزدی اسکلت بتنی و سقف ساختمان پروژه ۴۰ واحدی 1399/09/13 1399/09/13
احداث سالن ورزشی نابینایان و جانبازان و معلولین 1399/09/13 1399/09/06
ارزیابی کیفی خدمات پایه 1399/09/13 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای محوطه¬سازی دانشکده فردوس دانشگاه بیرجند 1399/09/13
واگذاری احداث و بازسازی بخشی از ابنیه و محوطه پایانه 1399/09/11 1399/09/12
احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه 1399/09/11 1399/09/12
تکمیل زیرگذر 1399/09/11 1399/09/13
تکمیل سرای محله روستا 1399/09/11 1399/09/08
اجرای عملیات آبخیزداری مکانیکی 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سرویس بهداشتی و نمازخانه میدان خلیج فارس و میدان معلم 1399/09/10 1399/09/12
صفحه 1 از 14243