مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اجرای عملیات تکمیل اسکلت فلزی و سفتکاری کتابخانه ـ تکمیل ساختمان پزشکی قانونی 1397/12/28 1397/12/28
تکمیل عملیات ساخت اسکلت فلزی و سفت کاری کتابخانه و تکمیل ساختمان پزشکی قانونی 1397/12/27 1397/12/28
تکمیل ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران 1397/12/26 1397/12/29
پروژه محصور نمودن بازارچه مرزی 1397/12/26 1397/12/27
واگذاری باقیمانده عملیات آماده سازی 42 هکتاری و احداث 4 واحد تجاری در سایت مسکن مهر 2/1 و 1/1 هکتاری 1397/12/25 1397/12/28
فراخوان احداث سایت گردشگری 1397/12/25 1397/12/28
تکمیل ساختمان اداری امدادی جمعیت هلال احمر 1397/12/23 1397/12/27
تکمیل ساختمان اداری مجموعه ورزشی کارگران 1397/12/23 1397/12/27
واگذاری عملیات بازسازی و نوسازی تاسیسات الکتریکی ساختمان 1397/12/25 1397/12/28
تهیه مصالح و اجرای جدول گذاری معابر دارای پروند و سطح شهر 1397/12/22 1397/12/28
صفحه 1 از 11566