مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل تاسیسات برق ومکانیک مجتمع فرهنگی و هنری 1399/03/08 1399/03/10
ایجاد وتوسعه معابر شهری شهر 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث چمن مصنوعی 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه جدول گذاری و کانال سیل بر در محدوده شهری چمن سلطان 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری سطح شهر 1399/03/07 1399/03/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت ، بازسازی و تکمیل دیوار حائل معابر سطح شهر نودشه 1399/03/10
واگذاری اجرای جدول گذاری سطح شهر 1399/03/07 1399/03/10
احداث پست امدادی 1399/03/07 1399/03/10
واگذاری تهیه مصالح و اجرای موزاییک فرش خیابان 1399/03/07 1399/03/07
احداث پست امدادی 1399/03/06 1399/03/10
صفحه 1 از 13104