مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه 99/2-101خرید تعداد 40 دستگاه انواع تابلو ت... 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تعداد 410- اصله انواع پایه بتونی چهارگوش 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مرحله اول مناقصه 98-99/2 خرید انواع کابل خو... 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مرحله اول مناقصه95-99/1 خرید تعداد 449- اصل... 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای جدید مرحله اول مناقصه 94-99/1خرید تعداد 33 دستگاه... 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات نیرورسانی وبهینه سازی شبکه های توزیع... 1399/11/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خريد انواع فیلترهای مورد نیاز مولدهای (کامینز،کات... 1399/11/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه 99/2-100خرید تعداد 21دستگاه انواع ترانسفور... 1399/11/01
اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی 1399/10/25 1399/10/30
اجرای عملیات برقرسانی به روستا 1399/10/25 1399/10/30
صفحه 3 از 10737