مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید پنجاه هزار کنتور دیجیتالی تکفاز با قاب 1398/10/21 1398/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای محوطه سازی و روشنایی محوطه ایستگاه CGS 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع کابل مسی 1398/10/21 1398/10/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع کلید اتوماتیک فشار ضعیف 1398/10/21 1398/10/26
احداث روشنایی 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی و احداث روشنایی جاده ای محور تبریز ایلخچی بطول 500 متر 1398/10/21 1398/10/25
خرید، نصب و راه اندازی 12 دستگاه تابلو برق پست های اختصاصی و داخلی فرودگاه 1398/10/21 1398/10/25
تجدید مناقصه واگذاری عملیات تولید تیر بتنی H شکل 1398/10/21 1398/10/25
خرید انواع کابل مسی 1398/10/21 1398/10/26
خرید تابلوی فشار متوسط کمپکت 1398/10/21 1398/10/25
صفحه 5 از 8498