مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 عدد علمک پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی در سطح... 1398/08/29 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام مجموعه فعالیتهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی اداره گاز شهرستان... 1398/08/29 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 50 انشعاب پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر 1398/08/29 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل 1398/08/29 1398/08/29
نصب 4000 عدد کنتور و رگلاتور 1398/08/28 1398/08/29
خدمات عمومی ستاد و شهرستان ها 1398/08/28 1398/08/29
انجام خدمات نگهداری، تعمیرات، خدمات فنی و مهندسی، اقدامات اصلاحی، بهره برداری محدود، تامین مواد مصرف... 1398/08/26 1398/08/29
احداث ایستگاه TBS و CPS (تجدید مناقصه) 1398/08/25 1398/08/29
فراخوان ارزیابی کیفی احداث ایستگاه TBS روستا 1398/08/25 1398/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری پارس آباد 1398/08/25 1398/08/29
صفحه 1 از 4298