مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه گازرسانی به حفرات خالی، نصب انشعابات و رفع نشتی زیرزمینی 1398/01/27 1398/02/03
واگذاری احداث خط تغذیه رینگ جنوبی شهر 1398/01/27 1398/01/31
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب بصورت توام... 1398/01/27 1398/01/28
واگذاری بهینه سازی و اصلاح بویلر یدکی 1398/01/27 1398/01/31
واگذاری بهینه سازی و اصلاح بویلر یدکی 1398/01/27 1398/01/31
رنگ آمیزی اگزاست و فیلتر هوای تاسیسات تقویت فشار 1398/01/27 1398/02/02
واگذاری اجرای بخشی از شبکه داخلی گاز-اجرای شبکه داخلی گازرسانی 1398/01/26 1398/01/29
واگذاری پروژه گازرسانی به حفرات خالی، نصب انشعابات و رفع نشتی زیرزمینی شهرستان 1398/01/26 1398/02/03
واگذاری انتخاب پیمانکار عملیات تهیه مصالح و اجرای اسلب بتنی روی کانال ها و یا به عنوان پل بتنی روی آ... 1398/01/26 1398/02/02
نصب 700 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به روش تامین کالا ، تجهیزات و نصب بصورت توام 1398/01/26 1398/01/28
صفحه 1 از 4323