مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه :خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (اتوکلاو) 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (استیل) 1400/01/23 1400/01/24
مناقصه خرید یکدستگاه ریل تایم PCR 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید5 دستگاه انژکتور دستگاه سی تی اسکن 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی(اتوکلاو) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (کنسول) بیمارستان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی(استیل) بیمارستان 1400/01/24
مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی مواساز و عوام نقی (دو دستگاه) آزمایشگاه 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه خرید تعداد 1500000تست تشخیص سریع آنتی ژن کرونا 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه واگذاری خرید دستگاه لیزر هچینگ 1400/01/19 1400/01/22
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (کنسول) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری جهت بازسازی و به روز رسانی بخش تولید جامدات 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (اتوکلاو) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه ، نصب و راه اندازی گاز طبی 1400/01/22
مناقصه نگهداشت تجهیزات پزشکی واحدهای تابعه 1400/01/19 1400/01/22
مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی استیل 1400/01/19 1400/01/24
صفحه 1 از 857