مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تعداد 8 دستگاه سی تی اسکن 16 اسلایس 1398/08/25 1398/08/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/22 1398/08/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 200 دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی ثابت و 50 دستگاه سانترال تولی... 1398/08/22 1398/08/25
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/22 1398/08/25
خرید دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/21 1398/08/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین گاز اکسیژن بیمارستان 22 بهمن شهرستان نیشابور 1398/08/20 1398/08/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 200 دستگاه تخت احیا نوزاد تولید داخل 1398/08/20 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تعداد 300 دستگاه مانیتورینگ علایم حیاتی ثابت و 50 دستگاه سانترال تولی... 1398/08/20 1398/08/22
خرید تعداد 100 دستگاه الکتروکاردیوگراف تولید داخل 1398/08/20 1398/08/22
خرید تعداد 200 دستگاه ونتیلاتور بزرگسال و اطفال تولید داخل 1398/08/20 1398/08/22
صفحه 1 از 1200