مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید اقلام ۱. پکیج زمینی pv-تعداد ۲ عدد- ۲. اتصالات پشت پکیج- تعداد ۲ عدد ۳. محافظ برق -تعداد ۲ عدد... 1398/11/27 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری وحمل و تخلیه لوله‌های پلی اتیلن موردنیاز 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن انتقال آب شهرستان شوش 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن انتقال آب شهرستا اهواز 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن انتقال آب شهرسنان حمیدیه 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله پلی اتیلن انتقال آب شهرستان باوی 1398/11/21 1398/11/26
جمع آوری و دفع آب های سطحی شهر 1398/11/20 1398/11/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان 1398/11/20 1398/11/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و حمل کیت انشعابات شهرهای استان 1398/11/20 1398/11/28
خرید لوله پلی اتیلن 1398/11/20 1398/11/20
صفحه 1 از 2565