مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تکمیل نمودن پروژه ۳۲۴ واحدی 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های گرمایشی و سرمایشی مورد نیاز ساختمانهای خود 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه واگذاری اجرای عملیات سفتکاری و نما پروژه 42 واحدی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان و محوطه ی مسافری پایانه مرزی ـ مرمت، بهسازی و روکش آسفالت ـ لکه گیری و روکش آسفالت ـ عملیات تکمیلی احداث سیستم روشنایی 1400/08/10 رجوع به آگهی
مناقصه اصلاح و تکمیل سیستم سرمایش و تهویه 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداره تهویه و تبرید 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات پایانه مرزی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای دستمزدی تأسیسات برقی پروژه 1400/08/05 1400/08/11
مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نصب تجهیزات سیستم مدیریت دود و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 1400/08/03 1400/08/13
مناقصه خدمات اداره تهویه و تبرید 1400/08/03 1400/08/09
مناقصه اصلاح و تکمیل سیستم سرمایش و تهویه بیمارستان 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه تامین و نصب و راندازی موتور خانه ایستگاه CGS/50,000 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی، مکانیکی، ساختمان¬های منازل، مکان¬ها و محوطه¬های عمومی 1400/07/27 1400/08/04
مناقصه عملیات بازسازی و مقاوم سازی ساختمان شعبه کیانشهر مشتمل بر عملیات تهیه، تامین مصالح و تجهیزات، ساخت و نصب در رشته های ابنیه، برق، مکانیک و زیرساخت 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات خرده کاری های ساختمان های خود 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه ه عملیات اجرایی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه مسکونی ۱۲ طبقه شهرک 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شهرک فناوری و ساختمان اداری شرکت 1400/07/25 1400/07/28
مناقصه عملیات حفظ، نگهداری و تعمیرات در بخشهای مختلف ساختمانی 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای بهسازی و روکش آسفالت - بازگشایی، زیرسازی و احداث محور 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی پروژه درمانگاه 1400/07/06 1400/07/12
صفحه 1 از 3