مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عملیات تکمیلی ایستگاه های پمپاژ خط انتقال - اجرای خطوط آبرسانی از مخزن - احداث مخازن فاز دوم مجتمع 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه پروژه توسعه اورژانس بیمارستان 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پروژه 164 واحدی 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی پروژه 162 واحدی 1400/01/26
مناقصه ساخت و تکمیل پروژه ۱۴۴ واحدی 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه احداث واحدهای مسکونی 191 واحدی طرح اقدام ملی در شهر جدید گلبهار 1400/01/24
مناقصه ساخت پروژه های طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن 1400/01/18 1400/01/23
مناقصه پروژه احداث 64 واحد ویلایی 1399/12/28 1400/01/07
مناقصه واگذاری تکمیل بلوک 1399/12/28 1400/01/16
مناقصه واگذاری تکمیل بلوک 1399/12/28 1400/01/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل بلوک H پروژه 2000 واحدی مسکن مهر نفت اهواز 1400/01/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل بلوک D پروژه 2000 واحدی مسکن مهر نفت اهواز 1400/01/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل بلوک G پروژه 2000 واحدی مسکن مهر نفت اهواز 1400/01/16
مناقصه واگذاری طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری از بیمارستان 150 تختخوابی 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه بهسازی مسیل طرق محدوده شهرک 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای طرح ساخت، تکمیل، مرمت، تجهیز و بهره برداری از کاربری های خانه باغ و کاروانسرای به روش BOLT به سرمایه گذار 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات احداث ساختمان های اسکان مجدد روستای 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی در شهر جدید 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای 150 واحدی ویلایی ارغوان شھر جدید امیرکبیر 1400/01/11
مناقصه ساخت پروژه های طرح اقدام ملی تولید مسکن ـ 150 واحد ویلایی 1399/12/27 1400/01/11
صفحه 1 از 105