مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات احداث تونل به روش NATM اتصالی به خط مترو به طول تقریبی 900 متر و احداث هواکش میان تونلی 1398/05/22 1398/05/28
واگذاری عملیات اجرایی باند شرقی کنارگذر 1398/05/17 1398/05/23
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محلات A1 و معابر محیطی آن در شهر جدید 1398/05/14 1398/05/28
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محلات 1398/05/13 1398/05/28
پروژه عملیات اجرایی ادامه بزرگراه ـ تکمیل و تجهیز سوله پشتیبانی و ایستگاه آتش نشانی 1398/05/07 رجوع به آگهی
احداث باند دوم محور 1398/05/07 رجوع به آگهی
طراحی و ساخت EPC احداث تقاطع غیر همسطح میدان 1398/05/05 رجوع به آگهی
احداث باند دوم محور -عملیات آسفالت ورودی - احداث و تکمیل باند دوم کنارگذر - تکمیل محور ... 1398/05/06 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی زیرسازی 1398/05/06 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی کنار گذر 1398/05/05 1398/05/12
صفحه 1 از 51