مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/23 1400/01/30
مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/21 1400/01/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل پل 1400/01/28
مناقصه تکمیل بهسازی روکش آسفالت محور 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه تکمیل پل 1400/01/19 1400/01/28
مناقصه تکمیل بهسازی روکش آسفالت محور 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه واگذاری نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راه های اصلی و فرعی و روستایی حوزه استحفاظی استان 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه تکمیل پل 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه پروژه بازگشایی محور شامل اجرای عملیات خاکی و سایر آیتم های مورد نیاز 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه تکمیل رینگ جزیره 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نگهداری راه و عملیات راهداری در طول راههای اصلی و فرعی و روستایی حوزه استحفاظی استان مازندران 1400/01/07
مناقصه بهسازی مسیل طرق محدوده شهرک 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات زیرسازی (شامل خاکبرداری، خاکریزی اجرای بیس) و جدول گذاری شهرک 1399/12/27 1400/01/16
مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 6 راه آهن 1399/12/26 1400/01/11
مناقصه - بهسازی و چهار خطه نمودن مسیر - آماده سازی سایت مسکن - فاز اول تجاری مسکن - بهسازی محور - تکمیل تقاطع سه راهی و... 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی تقویت پل تک تکاب برای عبور لوله های نفت از مخزن سد 1399/12/26 1400/01/07
مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 6 راه آهن 1399/12/26 1400/01/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عملیات تکمیلی زیرسازی قطعه 6 راه آهن قزوین - رشت- انزلی 1400/01/11
مناقصه عملیات اجرایی بهسازی و چهار خطه نمودن مسیر 1399/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 70