مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث سد خاکی 1397/10/17 1397/10/19
احداث سد خاکی 1397/10/16 1397/10/19
عملیات اجرای 55 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 5000 انشعاب در شهر 1397/10/01 رجوع به آگهی
عملیات اجرای 55 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 5000 انشعاب 1397/09/28 رجوع به آگهی
احداث کانال P2S1 بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب سایت 1397/09/26 رجوع به آگهی
واگذاری احداث سازه، تامین، حمل، نصب و راه اندازی کارهای تجهیزاتی و بهره برداری و طراحی تفصیلی مورد ن... 1397/09/26 1397/10/02
احداث سازه، تامین، حمل، نصب و راه اندازی کارهای تجهیزاتی و بهره برداری و طراحی تفصیلی مورد نیاز واحد... 1397/09/25 1397/10/02
انتخاب پیمانکار به منظور احداث کانال P2SI بخشی از طرح مهار و دفع سیلاب 1397/09/20 1397/09/28
اجرای خط لوله انتقال پالپ از سایت خردایش به سایت فلوتاسیون و همچنین تاسیسات موردنیاز جهت تامین آب و... 1397/09/19 رجوع به آگهی
تکمیل فاز نهایی سد رسوبگیر 1397/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 42