مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تکمیلی سد-عملیات تکمیلی آبرسانی 1399/06/15 1399/06/18
تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات یکپارچه عمرانی شامل معابر، مرمت و بازسازی ابنیه موجود، توسعه اماکن... 1399/06/12 1399/06/18
عملیات تکمیلی سد و عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر 1399/06/11 1399/06/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لوله رانی و لوله گذاری فاضلاب منطقه 21 شهرداری او... 1399/06/17
واگذاری عملیات اجرایی بخشی از خطوط اصلی جمع کننده و کلکتور فاضلاب 1399/06/06 1399/06/10
طرح اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه G به همراه بخشی از مناطق متفرقه شهر و طرح اجرای شبکه جمع آوری... 1399/06/06 1399/06/15
انجام کارهای خدمات فنی عمومی و امور مشترکین،‌ فعالیتهای پشتیبانی ستاد و مناطق- احداث حوضچه، ‌اتاقک... 1399/06/01 1399/06/04
جذب سرمایه گذار جهت اجرای طرح ساماندهی رودخانه 1399/06/01 1399/06/10
خدمات مهندسی، طراحی، تامین، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه اب شرب شهر به ظرفیت 800 لیتر در ثانیه ب... 1399/05/29 1399/06/10
خدمات مهندسی، طراحی، تامین، اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه اب شرب شهر به ظرفیت 800 لیتر در ثانیه... 1399/05/28 1399/06/10
صفحه 1 از 77