مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیاز مالی طرح توسعه مجتمع های آبرسانی 1399/08/19 رجوع به آگهی
تامین مالی و احداث مدول اول تصفیه خانه فاضلاب 1399/08/19 1399/09/01
عملیات اجرایی باقیمانده راه های روستایی جایگزین سد 1399/07/27 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی باقیمانده راه های روستایی جایگزین سد 1399/07/23 رجوع به آگهی
واگذاری انجام عملیات لوله رانی، لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب 1399/07/21 1399/07/27
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محله 1399/07/16 1399/07/27
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محله A۲ و A3 1399/07/14 1399/07/27
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1399/07/10 1399/07/19
عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ 1399/07/05 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به تامین و تولید آب, بهره برداری, تعمیرات و نگهداری تاسیسات تولید, آبرسانی و مراقبت از... 1399/06/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 78