مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه 1- تامین مالی و احداث دو مدول تصفیهخانه فاضلاب به ظرفیت ۵۷۴۰۰ متر مکعب در شبانه روز 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط انتقال آب شهرک صنعتی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای پروژه عملیات تکمیلی کانال 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه احداث مخزن 1000 متر مکعبی و سایت خط الراس و خط انتقال آب محدود مخزن خط انتقال آب انشعاب 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه تکمیل تک روستاهای مجتمع های آبرسانی اولویت دار عملیات حفاری چاه نیمه عمیق دستی آب شرب 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه اجرای عملیات اجرایی خاکبرداری، محوطه سازی و اجرای سیستم زهکشی و جمع آوری آبهای سطحی 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه عملیات ترمیم ، زیرسازی و اجرای آسفالت نوار حفاری خطوط و شبکه فاضلاب نقاط پراکنده شهر 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه احداث مخزن 1000 متر مکعبی و سایت خط الراس 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه - تعمیر ، سرویس ، نگهداری و اندازه گیری پارامترهای الکتریکی تاسیسات امور آبفا - بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب و... 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب،وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام قرائت کنتور و توزیع صورتحساب - وصول مطالبات و گزارش انشعاب و مصارف غیر مجاز شرکت آب و فاضلاب 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه احداث و تکمیل تاسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/23 1400/09/02
مناقصه احداث و تکمیل تاسیسات جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب 1400/08/23 1400/09/02
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه انجام مطالعات پایه وتفصیلی تعمیرات اساسی اسکله های مسافری واسکله شماره یک ،تعویض فندرهای اسیب دیده آمیزی تیر و...... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی 1400/08/20 1400/08/26
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/08/20 1400/08/26
صفحه 1 از 75