مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات لوله رانی، لوله گذاری خطوط فاضلابرو و احداث آدم روهای شبکه جمع آوری فاضلاب 1399/07/21 1399/07/27
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محله 1399/07/16 1399/07/27
واگذاری عملیات اجرایی و آماده سازی محله A۲ و A3 1399/07/14 1399/07/27
عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1399/07/10 1399/07/19
عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژ 1399/07/05 رجوع به آگهی
عملیات مربوط به تامین و تولید آب, بهره برداری, تعمیرات و نگهداری تاسیسات تولید, آبرسانی و مراقبت از... 1399/06/29 رجوع به آگهی
تامین و تولید آب، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری تاسیسات تولید، آبرسانی و مراقبت از مخازن آب 1399/06/19 رجوع به آگهی
عملیات تکمیلی سد-عملیات تکمیلی آبرسانی 1399/06/15 1399/06/18
تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات یکپارچه عمرانی شامل معابر، مرمت و بازسازی ابنیه موجود، توسعه اماکن... 1399/06/12 1399/06/18
عملیات تکمیلی سد و عملیات تکمیلی آبرسانی به شهر 1399/06/11 1399/06/18
صفحه 1 از 78