مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهبود و ارتقا عملکرد fine recovery واحد PTA1 به منظور کاهش TSS و دمای پساب 1399/12/09 1399/12/13
عملیات احداث کانال تاسیساتی بطول ۲۰۰۰ متر - حفاری کانال ۲۴ هزارمترمکعب- - آرماتور ۳۹۰ تن و... 1399/12/09 1399/12/10
بهبود و ارتقا عملکرد FINE RECOVERY واحد PTA1 به منظور کاهش TSS و دمای پساب 1399/12/09 1399/12/13
اجرای خط انتقال آب از مخزن واسط 2000 مترمکعبی تا مخزن 1399/12/03 1399/12/09
واگذاری پروژه خط انتقال آب از مخزن 1399/12/03 1399/12/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث مخزن 20000 مترمکعبی تصفیه خانه آب یزد 1399/12/03
واگذاری انجام خدمات طراحی، تأمین، ساخت و اجرای خط انتقال آب 1399/11/21 رجوع به آگهی
پروژه تکمیل احداث سد لاستیکی 1399/11/18 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین تسهیلات مالی بخشی از طرح ساختمان سد نرگسی 1399/11/25
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 1399/11/16 1399/11/21
صفحه 1 از 85