مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تکمیلی آبرسانی به شهرهای ارسنجان و سعادت ش... 1399/11/06
احداث ایستگاه پمپاژ و آبگیری از کانال شبکه آبیاری 1399/10/27 1399/11/05
ادامه عملیات تحکیم و پایدار سازی ، محوطه سازی و کارهای تکمیلی سد مخزنی - عملیات لایروبی و پاکسازی رو... 1399/10/24 1399/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای دامه عملیات تحکیم و پایدار سازی ، محوطه سازی و کا... 1399/10/29
عملیات اجرایی احداث کانال آبیاری 1399/10/23 1399/10/25
ادامه عملیات تحکیم و پایدار سازی ، محوطه سازی و کارهای تکمیلی سد مخزنی - عملیات لایروبی و پاکسازی رو... 1399/10/22 1399/10/29
طرح سامانه مشترک آبگیر ، خط انتقال آب خام از آبگیر تا تصفیه خانه و احداث تصفیه خانه سد پیشین طرح آبر... 1399/10/17 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات تکمیلی آبرسانی به شهرها 1399/10/15 رجوع به آگهی
پروژه تامین منابع مالی (فاینانس داخلی) و اجرای آبرسانی به شهر و روستاها از خط انتقال سد 1399/10/14 رجوع به آگهی
تکمیل تصفیه خانه فاضلاب 1399/10/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 81