مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری ارائه خدمات مشاوره چهت تکمیل کارهای باقیمانده طرح جامع آب در مجتمع ها 1398/08/01 رجوع به آگهی
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و روستاها 1398/07/29 1398/08/12
فراخوان شناسایی سرمایه گذار جهت تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال طرح آبرسانی به شهرها و... 1398/07/28 1398/08/12
اجرای پروژه سیستم تله متری و بهره برداری و نگهداری سامانه انتقال آب نوسود و گرمسیری 1398/07/23 1398/08/02
اجرای شبکه جداسازی خطوط آب شرب از خام در مناطق 1398/07/17 1398/07/28
تامین منابع مالی و احداث تصفیه خانه فاضلاب 1398/07/15 1398/07/25
اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزارمترمکعبی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب - اجرای عملیات تکم... 1398/07/03 رجوع به آگهی
آبرسانی به صنایع در قالب قرارداد طرح و ساخت با شرایط فاینانس (eocf) با ظرفیت انتقال آب 6 میلیون متر... 1398/07/02 1398/07/08
تدوین ضوابط و دستورالعمل های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مستحدثات بندری 1398/07/01 1398/07/10
آگهی تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/06/31 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 58