مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عملیات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب سامانه نمک زدایی و راه اندازی و بهره برداری 1400/01/15 1400/01/24
مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی سد چایلی و تأسیسات وابسته 1399/12/27 1399/12/27
مناقصه تکمیل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه سرویس و نگهداری و تعمیرات جاری ابنیه و تاسیسات ، آب و فاضلاب اماکن و محوطه ها 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آبرسانی اجرای خط انتقال و محصور چاه - پروژه برآورد تامین نیروی آبرسانی سیار - پروژه آبرسانی روستا - پروژه زیر سازی آسفالت خط اصلی فاضلاب - پروژه محصور سازی تصفیه خانه فاضلاب - پروژه اجرا... 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه عملیات احداث مخزن 200 مترمکعبی به همراه اتاق کلر و حصارکشی و محوطه سازی سایت-عملیات تکمیلی مجتمع آبرسانی - عملیات اجرایی خط آبرسان -عملیات برقرسانی به چاه آب آشامیدنی 1399/12/20 1399/12/27
مناقصه احداث اسکله ۵۰۰۰ تنی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه انجام پروژه عملیات تمکیلی سر دهنه سازی, اصلاح و بازسازی دریچه ها و آبگیرهای رودخانه 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه آبرسانی 1399/12/19 1399/12/25
مناقصه تکمیل، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب شبکه آبیاری اراضی 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و توزیع آب ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری اراضی 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات لوله رانی، لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه فاضلاب 1399/12/17 1399/12/23
مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی ـ کاهش هدررفت آب و پایداری شبکه های روستاهاـ شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضلاب ـ آبرسانی روستا ـ آبرسانی سیار ـ و.... 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات لوله رانی، لوله گذاری و احداث آدم روهای شبکه فاضلاب 1399/12/16 1399/12/23
مناقصه پروژه «تدوین ضوابط فنی و تخصصی تعیین یکاء سرمایه گذاری 1399/12/14 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات تکمیلی خرید، نصب اجرا، راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب مسکن به روش pc 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی بخش پنجم خطوط انتقال آب 1399/12/12 رجوع به آگهی
مناقصه بهبود و ارتقا عملکرد fine recovery واحد PTA1 به منظور کاهش TSS و دمای پساب 1399/12/09 1399/12/13
مناقصه عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب 1399/12/09 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 44