مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
- عملیات اجرایی احداث سامانه زهکشی اراضی اولویت دار 1398/11/15 1398/11/19
انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی واحد صلاحیت 1398/11/13 1398/11/13
واگذاری اقدامات تامین مالی، مطالعه و طراحی، ساخت و ایجاد بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به مصا... 1398/11/02 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای س... 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای س... 1398/10/30 1398/11/07
واگذاری اقدامات تامین مالی، مطالعه و طراحی، ساخت و ایجاد بهره برداری و نگهداری از طرح آبرسانی به مصا... 1398/10/29 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی سرمایه گذار، جهت سرمایه گذاری با سازمان منطقه آزاد ـ (عنوان پروژه: قطعه 4 بزرگراه ـ... 1398/10/25 1398/11/05
فراخوان پیمانکاران پروژه زهکشی و شبکه جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب فرودگاه 1398/10/24 1398/11/05
عنوان طرح:تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی - از طریق تامین منابع مالی, طراحی, تدارکات, اجرا و بهره بردا... 1398/10/22 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر لیکک 1398/10/22 1398/10/24
صفحه 3 از 67