مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای تمهیدات کوتاه مدت جهت دریافت آب 1398/10/05 رجوع به آگهی
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه طرح فاضلاب شهر 1398/10/04 رجوع به آگهی
واگذاری به منظور تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه طرح فاضلاب شهر در قالب قرارداد... 1398/10/03 رجوع به آگهی
تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه طرح فاضلاب شهر در قالب قرارداد به روش b.o.t و در... 1398/10/03 رجوع به آگهی
پروژه طرح ارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب 1398/10/02 رجوع به آگهی
آگهی تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/01 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای باقیمانده عملیات سد 1398/09/30 رجوع به آگهی
تامین مالی برای طرح ساختمان شبکه آبیاری و زهکشی 1398/09/30 رجوع به آگهی
عملیات اجرایی بخشی از شبکه اصلی فاضلاب 1398/09/27 رجوع به آگهی
اجرای عملیات اجرایی شبکه اصلی آبیاری و زهکشی و عملیات اجرای باقیمانده اجرای سامانه انتقال اراضی 1398/09/26 1398/09/30
صفحه 5 از 67