مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب سرمایه گذار تامین مالی جهت تکمیل طرح ساختمان سد 1398/09/13 1398/09/20
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی 1398/09/13 1398/09/17
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری (فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) 1398/09/13 1398/09/17
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی 1398/09/12 1398/09/17
اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری (فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) 1398/09/12 1398/09/17
احداث موج شکن های توسعه حوضچه 1398/09/09 رجوع به آگهی
واگذاری اجرای زیرساختها و تاسیسات مشترک شهرکهای شیلاتی پرورش میگو 1398/09/06 1398/09/11
واگذاری عملیات اجرایی احداث تاسیسات مشترک شهرک شیلاتی پرورش میگوی 1398/09/05 1398/09/11
واگذاری عملیات اجرایی احداث تاسیسات مشترک شهرک های شیلاتی پرورش میگو 1398/09/05 1398/09/11
اجرای زیرساختها و تاسیسات مشترک شهرکهای شیلاتی پرورش میگو 1398/09/04 1398/09/11
صفحه 7 از 67