مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین خدمات پشتیبانی در واحدهای عملیاتی و ستادی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات سطح الارضی چاه های شماره 32 تا 36 منطقه نفتی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی 1400/01/11
مناقصه خدمات هدایت، تعمیر و نگهداری ماشین آلات 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه انجام خدمات امداد ، بهره برداری ، مشترکین ، گازبانی ، قرائت کنتور و توزیع صورتحساب مشترکین 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 56286 متر گازرسانی به روستاها 1399/12/27
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کارگاهی وعالیه پروژه احداث فاز2وتکمیلی فاز1پالایشگاه گاز ایلام 1400/01/07
مناقصه تامین خدمات پشتیبانی در واحدهای عملیاتی و ستادی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای شبکه و نصب ایستگاه و صاعقه گیر - اجرای ۵۶۲۸۶ | متر گازرسانی به علاوه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک ایستگاه تقلیل فشار از نوع T. B . S فلت با ظرفیت ۵۰۰۰ متر مکعب و خرید، ساخت، حمل، نصب... 1399/12/24 1399/12/27
مناقصه طرح احداث پالایشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای 1399/12/24 1400/01/15
مناقصه واگذاری انجام عملیات نمایندگی (Agenc۷) 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه تامین کالا ، اجرای عملیات آماده سازی سطح ، لکه گیری رنگ TOCH UP و رنگ آمیزی سکوهای دریایی 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات هدایت، تعمیر و نگهداری ماشین آلات متعلق به کارفرما در ستاد و مناطق عملیاتی 1399/12/23 1399/12/28
مناقصه خدمات نمودار گیری، مشبک کاری و چاه پیمایی (در چاه های دریایی) 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی، به روز رسانی و آماده سازی نقشه ها و پیاده سازی سیستم GIS خدمات فنی و پشتیبانی مربوط به روستاها و صنایع باقیمانده 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث اسکله ۵۰۰۰ تنی 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه احداث واحد اتیلن اکساید 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نمایندگی Agencyبه منظور پشتیبانی از سکوهای تولیدی، دکل های حفاری و سایر پروژه های در دست اقدام 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از خدمات جابه جایی دستگاههای حفاری 1399/12/17 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بخشی از خدمات جا به جایی دستگاههای حفاری 1399/12/17 1399/12/23
صفحه 1 از 33