مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1397/10/12 1397/10/19
واگذاری برون سپاری عملیات صنعتی و خدمات پشتیبانی پالایشگاه و عملیات مشترک (تأسیسات آبرسانی شماره 2... 1397/10/12 1397/10/29
واگذاری گاز رسانی 1397/10/11 1397/10/12
برون سپاری عملیات صنعتی و خدمات پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/11 1397/10/29
واگذاری گاز رسانی 1397/10/10 1397/10/12
تهیه و تامین مواد کل حفاری، خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت چاه های میادین تحت پوشش 1397/10/09 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات عملیات و پشتیبانی پالایشگاه 1397/10/04 1397/10/24
برداشت 500 و پردازش 600 کیلومتر داده های لرزه نگاری دو بعدی 1397/09/19 رجوع به آگهی
تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع گاز و خرید, نصب و احداث ایستگاه های تقلیل فشار گاز 1397/09/19 رجوع به آگهی
واگذاری تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب دودستگاه انجین Engine 1397/09/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24