مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب مشاور خدمات آزمایشگاهی پروژه مذکور شامل آزمایشات مورد نیاز در بخش های شبکه، نصب انشعابات، تصفیه خانه و کارگاه ساخت منهول پیش ساخته بتنی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه تکمیل و ارتقای تجهیزات، نصب و راه اندازی، پشتیبانی، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با تامین قطعه 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه برون سپاری خدمات بهره برداری و نگه داری شبکه جمع آوری ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب شهر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای الکتروپمپ 1400/01/28
مناقصه طراحی، اجرای و راه اندازی مکانیکال و الکتریکال یک دستگاه ro سامانه آب شیرین کن 1400/01/22 1400/01/24
مناقصه واگذاری طراحی، اصلاح، بازسازی کلیه سیستم های پیش تصفیه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب در سطح مجتمع 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خرید و حمل لوازم انشعاب فاضلاب, لوله و اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی (pp) 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه طراحی، اصلاح، نوسازی کلیه سیستم پمپاژ پساب تصفیه شده 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برون سپاری خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب شهر پردیس 1400/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی ،اجرا و راه اندازی مکانیکال و الکتریکال یک دستگاه Roسامانه آب شیرین کن واقع در امور آبفای شهر گلستان 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات قرائت کنتور 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عملیات بهره برداری، راهبری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه بارگیری،پاکسازی و حمل لجن تصفیه خانه فاضلاب 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه طراحی، اجرای و راه اندازی مکانیکال و الکتریکال یک دستگاه ro سامانه آب شیرین کن 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه طراحی، اصلاح، نوسازی کلیه سیستم پمپاژ پساب تصفیه شده 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه برون سپاری خدمات بهره برداری و نگه داری شبکه جمع آوری ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب شهر 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای قرائت کنتور بیستون و وصول مطالبات، مدیریت مصرف برق بیستون، صحنه، هرسین، سنقر، کنگاورو بخش های تابعه ( از مح 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3دستگاه الکتروپمپ جهت ایستگاه پمپاژ 1400/01/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و حمل 7دستگاه پمپ فاضلابی 1400/01/23
مناقصه خرید سرج تانک به همراه کلیه متعلقات و تجهیزات 1400/01/19 1400/01/23
صفحه 1 از 1135