مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل ایستگاه پمپاژ 1398/11/26 1398/11/24
اجرای مخزن 2000 مترمکعبی بهمراه ساختمان کلرزنی و محوطه سازی 1398/11/23 1398/11/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای عملیات ساختمانی ، تهیه ، ساخت و نصب تجهیزات الکتر... 1398/11/23 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب خیابان باقری شهر زابل 1398/11/23 1398/11/26
تکمیل ایستگاه پمپاژ 1398/11/23 1398/11/24
خرید اقلام مکانیکال ایستگاه پمپاژ 1398/11/21 1398/11/24
خرید اقلام مکانیکال ایستگاه پمپاژ 1398/11/21 1398/11/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تکمیل عملیات مرحله اول مدول 2 و طرح ارتقاء تصفیه‌... 1398/11/21 1398/11/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ایستگاه پمپاژ فیض آباد الشتر 1398/11/21 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مکانیکال ایستگاه پمپاژ میشاخور شهرستان دوره چگنی 1398/11/21 1398/11/24
صفحه 1 از 1755