مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل بخشی از شبکه آبیاری زهکشی 1400/09/09 1400/09/07
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات تاسیسات آب شرب 1400/09/07 1400/09/06
مناقصه عملیات تکمیلی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات تکمبلی خرید ، نصب ،اجرا ،راه اندازی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه واگذاری بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه تکمیل شبکه فاضلاب شهرک صنعتی 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه بهره برداری ، تعمیرات و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب شامل کلیه تاسیسات مکانیکی ، برقی ، نظافت محوطه و تجهیزات و تاسیسات 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری تاسیسات آبرسانی - تجهیز دو حلقه چاه 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه بهره برداری، نگهداری و رفع اتفاقات انشعابات، شبکه جمع آوری، خط انتقال و ایستگاه های پمپاژ فاضلاب شهر 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه برونسپاری رفع حوادث و اتفاقات خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات آب 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه پروژه عملیات اجرای تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه عملیات لوله گذاری و احداث آدمرو شبکه فاضلاب کمکی (لترال) پیاده روها 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عملیات تکمیلی مخزن به همراه اجرای خط انتقال و احداث یک باب ایستگاه پمپاژ 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی طرح آبرسانی به شهر فریمان ( احداث مخزن 10000 متر مکعبی و اجرای خطوط جمع آوری و انتقال آب چاههای قلندرآباد) 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید و حمل و بارگیری الکترو پمپ شناور 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه احداث مخزن 30.000 مترمکعبی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی رفع بحران از کارافتادگی ، بازتوانی ، اصلاح و توسعه تصفیه خانه آب شماره 2 اهواز(کیان آباد) به روش EPC 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه عملیات تکمیلی مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه مدیریت، راهبردی، بهره برداری، حفاظت، نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/03 1400/09/06
صفحه 1 از 1316