مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/بازیافت لجن تر و خشک فاضلاب صنعتی و آب ماستیک شرکت 1399/09/12 1399/09/13
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی 1399/09/11 1399/09/13
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی 1399/09/11 1399/09/13
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات جمع آوری، انتقال اصولی و امحاء لجن تر و خشک فاضلاب صنعتی و آب ماس... 1399/09/11 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی خیام نیشاب... 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی مه ولات 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام خرید خدمات مشاور بازنگری ایستگاه پمپاژ دانشگاه ایلام 1399/09/13
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی 1399/09/10 1399/09/13
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه 1399/09/10 1399/09/13
واگذاری تأمین کلیه لوازم انشعاب آب و اجرای عملیات نصب و تغییرات انشعاب آب (به صورت کامل، کلکتوری، دی... 1399/09/10 1399/09/12
صفحه 1 از 2034