مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه احداث ابنیه و لوله گذاری 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه واگذاری عملیات ساماندهی رودخانه 1400/09/13 1400/09/10
مناقصه عملیات احداث بند خاکی k16 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه اجرای عملیات جابجایی خط لوله انتقال آب واقع در سایت 432 واحدی مسکن مهر 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات احداث بند خاکی 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه بشار در محدوده رجاء 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه لایروبی و ریزش برداری از گالری قنات 1400/09/10 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر مهاجران 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب و شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب شهر محلات 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب به طول 100 متر و نصب 100 فقره انشعاب فاضلاب شهر آشتیان 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه - اجرای عملیات نهالکاری، مراقبت و آبیاری منطقه شمال نصرآباد به مساحت ۱۰۰ هکتار 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عملیات کنترل سیلاب حوزه آبخیز 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تکمیل چکدم سنگ و سیمان حوزه آبخیز 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عملیات ازادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم مجاری آبی 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه بررسی - مطالعه، پایش و رفتارنگاری داده های ابزار دقیق سدها 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های در دست بهره برداری 1400/09/10 1400/09/13
مناقصه انجام عملیات رپر گذاری رودخانه ها 1400/09/10 1400/09/11
مناقصه عملیات جابجایی خط لوله انتقال آب 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/10 1400/09/11
صفحه 1 از 1671