مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره ب... 1398/11/27 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیه و اجرای کانال بتونی (اگو) واقع در شهرک اسدی 1398/11/27 1398/11/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تیه و اجرای کانال بتونی (اگو) خیابان فیروز آباد کوچه جانبازان 1398/11/27 1398/11/28
عملیات اجرایی بند انحرافی روستا - عملیات اجرایی احداث کانال های آبیاری روستاها- 1398/11/26 1398/11/28
پروژه احداث کف بند و حفاظت سواحل رودخانه 1398/11/26 1398/11/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه... 1398/11/26 1398/11/29
عملیات اجرایی طرح تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازه گیری جریان آب در شبکه های آبیاری در حال بهره ب... 1398/11/26 1398/11/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تکمیل سد خاکی 1398/11/26 1398/11/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سازه نگ و ملات ده چناشک حوزه چهل چای اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شه... 1398/11/24 1398/11/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات بند خاکی 1.2 و قویجق حوزه اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستا... 1398/11/24 1398/11/28
صفحه 1 از 2330