مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
عملیات تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله، اتصالات و شیرآلات شبکه آبیاری 1399/09/09 1399/09/10
عملیات آبیاری، مراقبت و نگهداری عرصه های نهال کاری شده طرح تثبیت کانون های بحرانی گرد و غبار 1399/09/08 1399/09/10
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی 1399/09/08 1399/09/10
عملیات تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله، اتصالات و شیرآلات شبکه آبیاری 1399/09/08 1399/09/10
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار... 1399/09/06 1399/09/10
طرح واگذاری فعالیتهای اجرایی مدیریت امور اراضی 1399/09/06 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث جاده جایگزین سد تراز لالی 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، بارگیری و باراندازی لوله ، اتصالات و شیر الات شبکه آبیاری ایلی آ... 1399/09/05 1399/09/10
واگذاری احیا و مرمت 10رشته قنات 1399/09/05 1399/09/05
تعمیر و بهسازی R.O.W و راه های دسترسی چاه ها 1399/09/05 1399/09/08
صفحه 1 از 2770