مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری رپر گذاری رودخانه ها 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای خطوط اصلی آبرسان شبکه فرعی آبیاری پایاب سد سیازاخ به طول 38 کیلومتر در استان کردستان 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه مطالعه کنترل و بهره برداری از سیل حوزه آبخیز چاه ملک شهرستان 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه انتخاب پیمانکار خرید تجهیزات پایش کیفی سد 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه واگذاری لایروبی و ساماندهی رودخانه 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید تجهیزات پایش کیفی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه سیل بند 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه واگذاری لایروبی و ساماندهی رودخانه ها 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه طرح عملیاتی تکمیلی شبکه اصلی و فرعی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه احداث و تجهیز موتورخانه و خط انتقال آب 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه مراقبت و نگهداری و آبخیزداری - عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز - عملیات آبخیزداری 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه طرح آبخیزداری و آبخوانداری - کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه عملیات آبخیزداری 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای لایروبی و ساماندهی رودخانه ها در شهرستان های کلات و قوچان استان خراسان رضوی 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه طرح آبخیزداری و آبخوانداری - کنترل سیل و رسوب حوزه آبخیز و ... 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه نظارت بر اجرای عملیات لایروبی ، دیوارسازی و تثبیت بستر رودخانه های استان 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه مراقبت و نگهداری و آبخیزداری - عملیات آبخیزداری حوزه آبخیز - عملیات آبخیزداری 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه عملیات تکمیلی شبکه اصلی و فرعی 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر رودخانه 1400/08/29 1400/09/01
صفحه 1 از 575