مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی گابیونی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی شبکه های انتقال آب و آبیاری زهکشی 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای خط انتقال مسیرچشمه 1400/01/28
مناقصه تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی 1400/01/25
مناقصه تکمیل دیوار حائل بتن مسلح ترانشه ریزشی 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه تامین تسهیلات مالی جهت تکمیل کارهای باقیمانده سیستم انحراف سد مخزنی 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه عملیات سنگی ملاتی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه فاز اول ساماندهی رودخانه شاهرود در محدوده لمبران " 1400/01/26
مناقصه واگذاری پروژه های احداث دیوار حفاظتی و پروژه احداث یک دستگاه پل 2 دهانه و احداث کانال سنگ و سیمان... 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برون سپاری خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه جمع آوری، ایستگاه پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب شهر پردیس 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث دیوار حفاظتی روستای بویری شهرستان دشتستان 1400/01/25
صفحه 1 از 472