مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
احداث کانال هدایت سیلاب و ترمیم نوار خیابانها 1398/11/03 1398/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کانال هدایت سیلاب، اجرای معابر، شبکه توزیع آب و اجرای مخازن100متر مکع... 1398/11/03 1398/11/05
احداث کانال 1398/11/01 1398/11/06
اجرای عملیات خاکی تراکمی و بتن مسلح و دریچه فلزی جهت پخش سیلاب 1398/10/30 1398/11/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای س... 1398/10/30 1398/11/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای پروژه عملیات اجرایی زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای س... 1398/10/30 1398/11/07
واگذاری سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و... 1398/10/30 1398/11/03
اجرای عملیات خاکی تراکمی 1398/10/30 1398/11/03
پروژه زهکشی و شبکه جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب 1398/10/29 1398/11/06
تکمیل سد خاکی و کانال انتقال آب 1398/10/28 1398/11/06
صفحه 1 از 605