مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث سد 1389/10/19 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه لایروبی حوضچه و کانال دسترسی و... 1389/10/18 1389/10/25
واگذاری احداث شبکه آبیاری قطره ای 1389/10/18 1389/10/25
واگذاری اجرای کانال های درجه دو به کانال درجه یک 1389/10/16 1389/10/22
واگذاری تکمیل کارهای باقیمانده طرح کانال انتقال آب 1389/10/16 1389/10/22
واگذاری تجهیز و نوسازی و احداث شبکه کانال های 3 و 4 اراضی 1389/10/15 1389/10/21
واگذاری پروژه احداث کانال های شبکه آبیاری RPC 1389/10/15 1389/10/20
واگذاری تجهیز و نوسازی و احداث شبکه کانال های 3 و 4 اراضی روستا 1389/10/14 1389/10/21
واگذاری پروژه اجرای کانال های درجه دو 1389/10/15 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی سد 1389/10/15 1389/10/20
صفحه 406 از 492