مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار استان 1400/09/09 1400/09/09
مناقصه واگذاری عملیات تکمیل بخشی از شبکه آبیاری زهکشی 1400/09/09 1400/09/07
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه بازسازی سردهنه های آسیب دیده از سیل شهرستان 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه عملیات تکمیل بخشی از شبکه آبیاری 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه خرید، حمل و نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فضای سبز پارک 1400/09/07 1400/09/07
مناقصه واگذاری عملیات زهکشی بخشی از اراضی 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات زهکشی بخشی از اراضی اولویت دار 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات سدها و شبکه ها 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب امورات منابع آب و اجرای بند 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه عملیات مرمت و بازسازی سدهای در دست بهره برداری استان 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((M4 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(1) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری(احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان زیر حوزه جم فاز (1) شهرستان جم 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری (احداث سازه سنگ و ملاتی) در حوزه آبخیز رجدون شهرستان گناوه) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری (احداث بندهای سنگ و ملاتی) در حوزه سد باغان- بخش ریز- روستای بیدو علیا- J1 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای (اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی و ملاتی(سازه شماره ((N1 در حوزه آبخیز آبکره شهرستان تنگستان فاز(2)) 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری) احداث یک مورد بند سنگی ملاتی و تکمیل سازه شماره 10)در حوزه آبخیز جاشک شهرستان دیر 1400/09/04 1400/09/09
صفحه 1 از 591