مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه تخریب و بازسازی آبروها 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه احداث کانال با دیواره بلوکی 1400/01/29 1400/01/31
مناقصه احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب 1400/01/30
مناقصه ساماندهی بستر وحریم مسیل ها و رودخانه ها - جدول گذاری و دفع آب های سطحی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه تامین و نصب ابزار دقیق باقیمانده 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه عملیات خرید و اجرای خط انتقال آب 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری عملیات اجرایی خط انتقال آب 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای بند خاکی 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مرمتی کنترل سیلاب 1400/01/30
مناقصه احداث کانال با دیواره بلوکی 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی گابیونی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات سنگی ملاتی حوزه 1400/01/29
صفحه 1 از 490