مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نظارت بر اجرای عملیات لایروبی ، دیوارسازی و تثبیت بستر رودخانه های استان 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه نظارت بر روند اجرای پروژه های آبخیزداری 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه طرح ایجاد تاسیسات فاضلاب 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات مشاوره خدمات مهندسی مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی) طرح آبرسانی 1400/08/27 1400/09/04
مناقصه واگذاری تامین رایزرهای پلی اتیلنی ، شیرهای دسته بلند و شیر خودکار و اتصالات و متعلقات پلی اتیلنی و فلزی پروژه تکمیل آبیاری تحت فشار اراضی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر اروند کنار و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه مطالعات طراحی خطوط انتقال آب٬ شبکه های آبرسانی و مخازن ذخیره آب و... مخزن سد 1400/08/26 1400/08/26
مناقصه مطالعات محوطه سازی کلیه اراضی بندر و تاسیسات زیربنایی آن 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عملیات بهسازی و استانداردسازی شبکه توزیع آب و انشعابات روستای 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی بر پروژه های تعمیرات اضطراری ونگهداری 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه انجام خدمات آزمایشات کنترل کیفی، مقاومت مصالح و مطالعات ژئوتکنیک طرح فاضلاب شهر تهران 1400/08/25 1400/09/02
مناقصه مشاوره مطالعه،و بازطراحی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه واگذاری پروژه " تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی 1400/08/24 1400/08/27
مناقصه ساخت ایستگاه هیدرومتری 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه ارائه خدمات مشاوره در زمینه انجام مطالعات تعمیرات اساسی تابلوهای برق در محوطه های بندر و اماکن مسکونی ، شبکه گاز رسانی ، سیستم کاتودیک و ایستگاه پمپاژ آب و فاضلاب اداره بندر ومنازل سازمانی کوی... 1400/08/23 1400/08/26
مناقصه توسعه خوشه گردشگری و بوم گردی استان 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) استان خوزستان 1400/08/23 1400/08/29
صفحه 1 از 593