مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی پستهای برق، ارتقاء سیستم دیسپاچینگ، خط هوایی بین پست پاساژ و تعمیرگاه مجتمع بندری 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه برونسپاری تعمیر و نگهداری، حراست و حفاظت از تاسیسات آب شرب روستایی و امور مشترکین 1400/01/28 1400/02/02
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انتخاب عامل توسعه خوشه صنایع چوبی و مبلمان - مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی-احداث قسمتی از شبکه توزیع گازرسانی در فاز توسعه شهرک صنعتی و... 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه فاضلاب 1400/01/25 1400/02/02
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه انتخاب مشاور خدمات آزمایشگاهی پروژه مذکور شامل آزمایشات مورد نیاز در بخش های شبکه، نصب انشعابات، تصفیه خانه و کارگاه ساخت منهول پیش ساخته بتنی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب درسطح محدوده های مطالعاتی 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب 1400/01/30
مناقصه تهیه نقشه شمیم دار از املاک روستایی 1400/01/26
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه طراحی، اجرای و راه اندازی مکانیکال و الکتریکال یک دستگاه ro سامانه آب شیرین کن 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه واگذاری احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه مطالعات نقشه برداری و تهیه نقشه از مناطق مختلف استان هرمزگان 1400/01/26
مناقصه واگذاری احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه مطالعات نقشه برداری و تهیه نقشه از مناطق مختلف 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه مطالعات نقشه برداری و تهیه نقشه از مناطق مختلف 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه عملیات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب سامانه نمک زدایی و راه اندازی و بهره برداری یک ساله به روش EPC 1400/01/16 1400/01/24
مناقصه عملیات مهندسی، تامین کالا و تجهیزات، ساخت و نصب سامانه نمک زدایی و راه اندازی و بهره برداری 1400/01/17 1400/01/24
صفحه 1 از 544