مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نقشه برداری طبق برآورد پیوست 1397/12/23 1397/12/23
خرید خدمات مشاوره جهت انجام پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلا... 1397/12/22 1397/12/22
انتخاب مشاور بازنگری مطالعات مرحله اول، مطالعات مراحل دوم و سوم باقیمانده طرح شبکه جمع آوری و خط انت... 1397/12/21 1397/12/27
طرح احداث خط انتقال تحت فشار فاضلاب ما بین ایستگاه پمپاژ و خرید 920 متر لوله پلی اتیلن به قطر 500 می... 1397/12/21 1397/12/28
ریز گذاری و نقشه برداری حد بستر رودخانه 1397/12/20 1397/12/27
خرید خدمات مشاوره جهت انجام پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلا... 1397/12/20 1397/12/22
Water Testing Door to Door 1397/12/15 1397/12/22
خرید خدمات مشاوره مطالعه تفصیلی اجرایی زمین لغزش 1397/12/14 1397/12/26
Waste management 1397/12/14 1397/12/23
واگذاری بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، بازرسی و ویدئومتری و تهیه نقشه تعیین وضعیت انشعابات، خطوط انت... 1397/12/14 1397/12/20
صفحه 1 از 852