مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه Main Power Controller with Display - PR001419 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید نمایشگر بزرگ صنعتی ( ویدئو وال) 1400/01/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرکز کنترل ترافیک شهری 1399/12/28
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری 1399/12/20 1399/12/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری رشت 1399/12/28
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه ویدئووال 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه تامین و اجرا و پشتیبانی پنل نمایشگر ( درون ساختمانی و شهری ) 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکتهای فعال در حوزه ویدئووال 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی اسکوربرد جهت پیست دوچرخه سواری 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه شناسایی و ارزیابی شرکت های فعال در حوزه تامین و اجرا و پشتیبانی پنل نمایشگر -درون ساختمانی و شهری 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری شناسایی تامین کنندگان ابزار مانیتورینگ 1399/12/18 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام پروژه خرید، نصب، راه اندازی و اجرای دو دستگاه تلویزیون شهری 1399/12/16 1399/12/25
مناقصه واگذاری انجام پروژه خرید، نصب، راه اندازی و اجرای دو دستگاه تلویزیون شهری 1399/12/13 1399/12/25
مناقصه واگذاری خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ معاونت خدمات شهری 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ 1399/12/11 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ معاونت خدمات شهری 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و نصب تجهیزات اتاق مانیتورینگ معاونت خدمات شهری 1399/12/10 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفاری و احداث راه دسترسی 13 حلقه چاه مشاهده ای 1399/12/09 1399/12/16
مناقصه انجام خدمات فنی مهندسی و تعمیرات ترانسفورماتور 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات حفاری و لوله گذاری 1122 متر چاه مشاهده ای 1399/12/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 85