مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس شهرستان اراک ناحیه یک 1398/12/06 1398/12/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس شهرستان ساوه 1398/12/06 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اصلاح تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه محوطه پایانه مرزی میلک 1398/12/06 1398/12/06
خرید، حمل، نصب و راه اندازی شش داستگاه چیلر یکپارچه هوا خنک اسکرو 1398/12/06 1398/12/06
عملیات اصلاح تاسیسات برقی، مکانیکی و ابنیه محوطه پایانه مرزی 1398/12/05 1398/12/06
واگذاری راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و برق 1398/12/04 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی محل موتورخانه و csr و ساخت مجدد آن 1398/12/04 1398/12/07
راهبری و تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات سرمایشی و گرمایشی و برق 1398/12/03 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری و نگهداری کلیه سیستمهای تأسیساتی فرودگاه کرمانشاه 1398/12/03 1398/12/07
تامین سیستم هواساز مربوط به واحد اداری ۴۰۰ متری 1398/12/03 1398/12/06
صفحه 1 از 5125