مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات تکمیلی بیمارستان 260 تختی 1398/08/22 1398/08/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ابنیه و تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی 1398/08/21 1398/08/23
انجام عملیات لوله کشی داخلی گاز ساختمانهای مجموعه اداری و مسکونی، اتصال نهایی خطوط فشارضعیف به رگلات... 1398/08/21 1398/08/18
تعمیر ونگهداری تاسیسات مکانیکی وبرقی 1398/08/20 1398/08/22
تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی دادگستری 1398/08/20 1398/08/22
قرارداد تعمیر ،نگهداری،سرویس و راهبری تاسیسات سردخانه هشت شهریور 1398/08/20 1398/08/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید 600دستگاه بخاری هوشمند هرمتیک گازسوز 1398/08/19 1398/08/21
قرارداد تعمیر ،نگهداری،سرویس و راهبری تاسیسات سردخانه 1398/08/19 1398/08/23
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/08/19 1398/08/21
Maintenance Of Electric and A/C 1398/08/19 1398/08/20
صفحه 1 از 4899