مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام خدمات نظافتی آبدارخانه فضای سبز و تاسیسات مرکز 1398/01/28 1398/01/28
خدمات موردنظر شامل: (تاسیسات ساختمانها، طبخ غذا و سایر) 1398/01/28 1398/01/29
تعمیر نگهداری تاسیسات برق و مکانیکی ساختمانهای تحت تملک سازمان 1398/01/27 1398/01/29
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای تحت تملک سازمان 1398/01/25 1398/01/29
خدمات راهبری، سرویس، تعمیر و نگهداری تهویه، تاسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه 1398/01/24 1398/01/28
تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های تحت تملک سازمان 1398/01/24 1398/01/29
واگذاری اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی، ساختمان خوابگاهی اردوگاه 1398/01/24 1398/01/25
ارزیابی کیفی تامین کنندگان الکترود گرافیتی کوره قوس الکتریک به قطر 450 میلیمتر 1398/01/24 1398/01/28
خرید و نصب و اجرا و راه اندازی کامل سیستم GHP ساختمان راهدارخانه مرکزی اداره کل راهداری و حمل و نقل... 1398/01/24 1398/01/21
اجرای عملیات موتورخانه و بخشی از تاسیسات برق و مکانیکی، ساختمان خوابگاهی 1398/01/22 1398/01/25
صفحه 1 از 4717