مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای پروژه های خرید 260 دستگاه هیتر برقی فن دار تک فاز و تکمیل خوابگاه روستا و اجرای اسکلت... 1398/10/26 1398/10/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید هیتر برقی فن دار تک فاز تولید داخل به تعداد 260 دستگاه 1398/10/28 1398/10/29
واگذاری پروژه ها درزگیری لکه گیری و اجرای چیپ سیل ـ درزگیری لکه گیری و اجرای فوگ سیل ـ روکش آسفالت ح... 1398/10/26 1398/10/28
استانداردسازی مدارس 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس زابل ، نیمروز و هیرمند (مدرسه 23 کلاسه اما... 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس زابل ، نیمروز و هیرمند (مدرسه 23 کلاسه اما... 1398/10/25 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس سراوان ( مدرسه 6 کلاسه باهنر سراوان ، مدر... 1398/10/25 1398/10/30
استانداردسازی سیستم گرمایش مدارس 1398/10/25 1398/10/30
واگذاری درزگیری لکه گیری و اجرای چیپ سیل در محور و درزگیری لکه گیری و اجرای فوگ سیل و روکش آسفالت حف... 1398/10/25 1398/10/28
واگذاری اجرای پروژه های خرید 260 دستگاه هیتر برقی فن دار تک فاز و تکمیل خوابگاه روستا و اجرای اسکلت... 1398/10/25 1398/10/29
صفحه 1 از 1198