مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Maintenance Of Electric and A/C 1398/08/19 1398/08/20
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد سیس... 1398/08/19 1398/08/25
انجام عملیات طراحی و مهندسی، تهیه و تدارک، ساخت، حمل، نصب، تست، راه اندازی، آموزش و تضمین عملکرد سیس... 1398/08/19 1398/08/25
خرید نمک - رفع لغزندگی رویه راه ها سطح راه های شریانی - تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی 6 متری- سیستم ته... 1398/08/18 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیستم تهویه متبوع مرکزی ساختمان راهدارخانه مرکزی استان البرز 1398/08/14 1398/08/22
واگذاری خرید، ساخت، نصب و راه اندازی نوزده دستگاه پکیج یونیت و دودستگاه هواساز هابژنیک بیمارستان 1398/08/14 1398/08/22
خرید نمک ـ رفع لغزندگی رویه راه ها سطح راه های شریانی ـ تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی 6 متری آزادراه ـ... 1398/08/14 1398/08/22
AR & MO Central AC pLANTS , Package Unit , Constant Temp , Cold Room , Refrigerator , Water Coolers... 1398/08/13 1398/08/15
AMC of Pumps, Cooling Towers, AHUs, FCUs, motors, process instruments at CWCP and standalone AC plan... 1398/08/12 1398/08/22
Operation of centrifugal/ reciprocating / screw chillers 1398/08/12 1398/08/22
صفحه 1 از 505