مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید لوله های بویلر 1398/06/26 1398/06/31
خرید بخشی ازتجهیزات مدارس استان (خرید پره رادیاتور) اعتبار 6000 م ر طرح 1801015001 1398/06/24 1398/06/27
تهیه و اجرای موتورخانه 1398/06/23 1398/06/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نصب و راه اندازی یک دستگاه موتورخانه 1398/06/20 1398/06/30
تعویض لوله های سوپر هیتر مرحله اول و دوم بویلرهای مولد بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی- انجام تعمیرات اس... 1398/06/20 1398/04/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید ،نصب ،راه اندازی 7 دستگاه دیگ بخار و 18 دستگ... 1398/06/13 1398/06/31
خرید، نصب و راه اندازی 7 دستگاه دیگ بخار و 18 دستگاه دیگ آب گرم 1398/06/13 1398/06/31
طراحی گلخانه 5 هکتاری سبزی صیفی، خرید لوازم تجهیزات و نصب 2/5 هکتار 1398/06/11 رجوع به آگهی
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سه دستگاه بویلر با ظرفیت هر کدام 10 متر مکعب بر ساعت و فشار 220 پوند ب... 1398/05/30 رجوع به آگهی
واگذاری خدمات تهیه مصالح و اجرای موتورخانه خود 1398/05/30 1398/06/10
صفحه 1 از 116