مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیگ آبگرم 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1400/01/22
مناقصه خرید اقلام تاسیسات موتورخانه های سایت آپارتمانی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید،نصب و راه اندازی سه دستگاه دیگ برای تأمین آب داغ 1399/12/28
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دستگاه دیگ برای تامین آب داغ و... 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات موتور خانه فرش 1399/12/27
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/20 1399/12/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 3 دستگاه دستگاه دیگ برای تامین آب داغ و... 1399/12/20 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/25
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی یک دستگاه دیگ آب داغ (بویلر) 1399/12/19 1399/12/25
مناقصه خرید یک دستگاه دیگ بخار 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و راه اندازی و گارانتی دو دستگاه دیگ آبگرم هر یک به ظرفیت 000/000/1 kcal/hr و دو دستگاه دیگ بخار هر یک به ظرفیت 1399/12/23
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تله بخار 1399/12/27
مناقصه خرید تله بخار 1399/12/17 1399/12/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دیگ اب گرم هواساز الکتروپمپ فن کویل منبع انبساط مشعل دوگانه سوز 99.31 1399/12/23
مناقصه خرید تله بخار 1399/12/16 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و راه اندازی و گارانتی دو دستگاه دیگ آبگرم 1399/12/16
مناقصه انجام عملیات شیارکشی ۱۶۰ عدد دیگ خط یک کارگاه احیاء و ۱۸۴ عدد دیگ خط دو 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام عملیات شیارکشی ۱۶۰ عدد دیگ خط یک کارگاه احیاء و ۱۸۴ عدد دیگ خط دو خود 1399/12/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 73