مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شیر اطمینان 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه خرید دیگ پخت ضایعات 1400/08/24 1400/09/03
مناقصه نصب دیگ فولادی 1400/08/11 1400/08/11
مناقصه خرید دیگ فولادی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه Provision of Steam Boiler for PTF Upgrading 1400/08/08 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پیش گرم کن آب تغذیه دیگ بخار 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید حلقه هوای فورم دیگهای اوتیلیزاتور فولادسازی 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیگ های بخار مربوط به موتورخانه آشپزخانه 1400/08/04 1400/08/11
مناقصه خرید دو ردیف پیش گرم کن آب تغذیه دیگ بخار 1400/08/04 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو عدد حلقه هوای فورم دیگهای اوتیلیزاتور 1400/08/01 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تعداد 949دستگاه آبگرمکن برقی 1400/08/01 1400/08/10
مناقصه خرید دو عدد حلقه هوای فورم دیگ های اوتیلیزاتور فولاد سازی 1400/07/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دیگ بخار 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو ردیف پیش گرم کن آب تغذیه دیگ بخار 1400/07/26 رجوع به آگهی
مناقصه STEAM TRAP 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید دو عدد حلقه هوای فورم دیگهای اوتیلیزاتور فولادسازی 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه تامین و نصب و راندازی موتور خانه ایستگاه 1400/07/24 رجوع به آگهی
مناقصه ANNUAL OPERATION & MAINTENANCE CONTRACT FOR HVAC CHILLER, BOILER AND SPLIT TYPE ACs INSTALLED AT NBP CITY BRANCH QUETTA. 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه ANNUAL OPERATION & MAINTENANCE CONTRACT FOR HVAC CHILLER, BOILER AND SPLIT TYPE ACs INSTALLED AT NBP CITY BRANCH QUETTA 1400/07/20 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز موتورخانه های مراکز روستایی 1400/07/20 1400/07/28
صفحه 1 از 80