مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی ،تاسیساتی وخودروهای استیجاری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه راهبری تاسیسات مجتمع مرکزی دانشگاه 1400/01/28
مناقصه راهبری تاسیسات دانشکده 1400/01/28
مناقصه راهبری تاسیسات دانشکده تربیت بدنی 1400/01/28
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری ‏تاسیسات مکانیکی 1400/01/29
مناقصه تعویض تیوب بندل مربوط به مبدلهای حرارتی E-۱۰۰ A/B مربوط به بخش 1 تاسیسات ذخیره سازی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه قرارداد نگهداری تاسیسات مجموعه دانشکده تربیت بدنی و خوابگاه 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات و نظافت 1400/01/28
مناقصه پروژه اجرای عملیات نگهداری و نوسازی جزئی و بازسازی و تعمیرات کلی و جزئی تاسیسات برقی و مکانیکی 1400/01/29
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، سرایداری، فضای سبز، نامه رسانی، تاسیساتی و ماشین نویسی در ساختمان های اداره کل و خط کشی و نصب علایم ایمنی و تابلوهای کنار گذر و زیر گذر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، نگهداری از تأسیسات زیربنایی و نیز تأمین نیروی انسانی جهت حفظ و حراست و آبیاری و نگهداری از فضای سبز و ارائه و انجام سایر خدمات شهری در شهرک 1400/01/24 1399/12/23
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات و پذیراییف نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان) 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات پکیج یونیت یک پارچه 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه ساخت تونل باد 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه ایجاد تسهیلات و تاسیسات شهری آرامستان وتاسیسات غسالخانه 1400/01/25
مناقصه خرید و نصب راه اندازی، کابل کشی و کانال پکیج های دانشکده 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه برق رسانی به ساختمان کلاس های درس 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه ساخت تونل باد 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه خدمات بی خطر سازی زباله های عفونی بیمارستان 1400/01/28
صفحه 1 از 2010