مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری استاندارد سازی تهویه اتاق های عمل و اتاق های ایزوله بیمارستان 1397/11/23 1397/11/24
محوطه سازی و دیوار کشی و تکمیل سیستم سرمایشی 1397/11/21 1397/11/23
استاندارد سازی تهویه اتاق های عمل و اتاق های ایزوله 1397/11/17 1397/11/24
واگذاری امور مربوط به انجام خدمات روزمره تعمیرات عمومی و ساختمان، فضای سبز، خدمات دستگاه های تهویه و... 1397/11/15 1397/11/24
خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مرکز داده 1397/11/17 1397/11/24
واگذاری اجرای مقاوم سازی، تعمیرات ساختمانی، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مامور سرای شرکت 1397/11/17 1397/11/24
واگذاری ساخت و نصب کندانسورهای تهویه 1397/11/17 1397/11/25
واگذاری امور خدمات و تنظیفات شبکه بهداشت و درمان و امور نگهبانی بیمارستان و.... 1397/11/17 1397/11/19
واگذاری امور تعمیرات, نگهداری و راهبری تاسیسات و تجهیزات بیمارستان 1397/11/16 1397/11/16
تهیه فهرست کوتاه شرکت ها جهت انجام پروژه های ساختمانی و تاسیسات و تجهیزات معتبر و تمایل به همکاری با... 1397/11/16 1397/11/24
صفحه 1 از 2866