مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین مصالح و اجرای عایق دیواره های گود 1399/09/09 1399/09/10
تعویض لوله های آب سرد و گرم موتور خانه و تونل آدم رو 1399/09/08 1399/09/09
عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/10
خرید و اجرای خط لوله جدید آتش نشانی تصفیه خانه مرکزی پساب صنعتی 1399/09/06 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه مرجع شر... 1399/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دیگهای بخار و منابع بیمارستان امداد و نجات جنوب مشهد 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه امور تاسیساتی 1399/09/10
اجرای مرمت, بازسازی و اجرای تاسیسات 1399/09/05 1399/09/06
عملیات اجرایی تهیه، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی سه دستگاه پکیج یونیت هوایی یکپارچه، به ظرفیت ۶۰ تن ت... 1399/09/05 1399/09/06
خرید و اجرای خط لوله جدید آتش نشانی تصفیه خانه مرکزی پساب صنعتی 1399/09/05 1399/09/10
صفحه 1 از 3707