مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه زندان 250 نفره 1398/01/31 1398/02/02
فراخوان واگذاری مدیریتی، نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپ... 1398/01/28 1398/02/01
واگذاری مدیریتی، نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپز 1398/01/28 1398/02/01
واگذاری مدیریتی، نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپزشکی و ع... 1398/01/28 1398/02/01
واگذاری مدیریت نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی و عند... 1398/01/28 1398/02/01
واگذاری مدیریتی، نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیرپز 1398/01/28 1398/02/01
واگذاری مدیریتی نگهداری و راهبری و تعمیرات تاسیسات مکانیکی الکتریکی و ابنیه و تجهیزات غیر پزشکی و عن... 1398/01/28 1398/02/01
انجام خدمات نظافتی آبدارخانه فضای سبز و تاسیسات مرکز 1398/01/28 1398/01/28
خرید تجهیزات مکانیکی، برقی، تاسیسات و اجرای موتورخانه بلوک N2 1398/01/28 1398/02/02
تامین نیروی انسانی برای حفاظت فیزیکی، تامین امنیت و نگهبانی بصورت نفر-ساعت کار موضعی در بیمارستان ـ... 1398/01/28 1398/02/01
صفحه 1 از 2932