مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات و فضای سبز و پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی شهرستان های... 1398/05/22 1398/05/24
واگذاری امور مرمت، تعمیر و نگهداری تاسیسات و فضای سبز و پیرامون مجموعه ها و آثار تاریخی شهرستان های... 1398/05/20 1398/05/24
واگذاری تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های اصلی، جنبی و محوطه بیمارستان 64 تختخوابی 1398/05/16 1398/05/19
اجرای عملیات تکمیلی ابنیه، تاسیسات مکانیکی، الکتریکی بخش سرپایی بیماران سرطانی بیمارستان 1398/05/16 1398/05/23
واگذاری ارائه خدمات تعمیر و نگهداری سیستم های تاسیسات حرارتی، برودتی و تعمیرات عمومی و خدمات ایمنی و... 1398/05/15 1398/05/19
واگذاری تکمیل ابنیه و تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان های اصلی، جنبی و محوطه بیمارستان 64 تختخوابی 1398/05/15 1398/05/19
پروژه تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان 64 تختخوابی 1398/05/15 1398/05/20
انجام خدمات عمومی و فنی و تنظیفات دانشگاه 1398/05/14 1398/05/15
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس 1398/05/14 1398/05/16
انجام کلیه امور مربوط به خدمات عممی و پشتیبانی شامل امور دفتری و ماشین نویسی، حمل و نقل، پیش خدماتی... 1398/05/14 1398/05/27
صفحه 1 از 348