مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات سرمایشی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه واگذاری ساخت و نصب اتاق یخچالی کامیونی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه تعمیر، سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، انبارهای علوفه و ساختمان اداری و رفاهی 1400/08/20 1400/08/25
مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه 1400/08/19 1400/08/25
مناقصه خرید حمل، نصب و راهاندازی دو دستگاه چیلر تراکم اسکرو و چهار دستگاه برج خنک کن 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه تعمیرات اساسی و دوره ای در شرکت پالایش 1400/08/17 1400/09/04
مناقصه تهیه و اجرای سردخانه زیر صفر و بالای صفر آشپزخانه 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه خریداری یخ ساز قالبی 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای سردخانه زیر صفر و بالای صفر آشپزخانه کریت 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی سردخانه 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مهره ناژیمنو قفسه نورد - خنک کننده، غلطک و بازوی کشاننده - خرید رولیک صافکاری قفسه نورد 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید سردخانه رستوران 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید 11 ردیف خنک کننده کشاننده 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه آبسردکن 32 عدد 1400/08/15 رجوع به آگهی
مناقصه یخ ساز قالبی 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه ساختمان امحاءزباله وسردخانه 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه تهیه و اجرای سردخانه زیر صفر و بالای صفر آشپزخانه 1400/08/12 1400/08/23
مناقصه احداث سردخانه 1400/08/11 1400/08/17
مناقصه پروژه احداث سردخانه و تجهیز پایگاه انتقال خون 1400/08/11 1400/08/17
صفحه 1 از 108