مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
امور مربوط به نگهداری و راهبری سرویس و تعمیر پیش سرد کشتارگاه صنعتی دام 1398/12/26 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات 1398/12/24 1398/12/28
آبسردکن 1398/12/24 1398/12/28
Provision of Supplying Container Refrigeration equipment 1398/12/20 رجوع به آگهی
احداث سردخانه، موتورخانه تاسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه 1398/12/19 رجوع به آگهی
امور مربوط به نگهداری و راهبری سرویس و تعمیر پیش سرد کشتارگاه صنعتی دام 1398/12/19 رجوع به آگهی
-اجرای مناقصه نصب و ورق کشی رنگی پوشش عایق سردخانه مخازن -اجرای مناقصه عملیات ساختمانی دپوی ضایعات... 1398/12/15 رجوع به آگهی
احداث سردخانه، موتورخانه تاسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم 1398/12/14 رجوع به آگهی
تامین خدمات مورد نیاز خود (احداث سردخانه، موتورخانه تاسیسات و محوره سازی اطراف آشپزخانه ) 1398/12/14 رجوع به آگهی
احداث سردخانه, موتورخانه تأسیسات و محوطه سازی اطراف آشپزخانه پالایشگاه سوم 1398/12/14 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 168