مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید و نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/24 1398/10/28
خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/24 1398/10/28
خرید و نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/23 1398/10/28
خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خریدو نصب یک دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه کارون اهواز 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب دو دستگاه کندانسور تبخیری جهت سردخانه پنج مهر آبادان 1398/10/23 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فریز آی دو سنسور ( 256 عدد ) و فریز آی ماشین سردخانه حمل واکسن 2 عدد 1398/10/22 1398/10/26
واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل تجهیزات و لوازم سردخانه آمونیاکی کشتارگاه ص... 1398/10/19 1398/10/30
واگذاری عملیات خرید، حمل، نصب و راه اندازی و آموزش پرسنل تجهیزات و لوازم سردخانه آمونیاکی کشتارگاه ص... 1398/10/19 1398/10/30
HIRING OF 180 COOLERS FOR VARIOUS LOCATIONS 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 164