مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/30 1397/11/03
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/29 1397/11/03
واگذاری خدمات عمومی (نامه رسانی، تایپ و تکثیر، امور آبدارخانه، خدمات رایانه، پیش خدمتی، تلفنچی، ماشی... 1397/10/29 1397/11/03
واگذاری حجمی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت 1397/10/26 1397/11/01
انجام خدمات عمومی نظیر دبیرخانه، تایپ، تکثیر و... 1397/10/18 1397/10/25
خرید، نصب و راه اندازی سامانه بایگانی الکترونیک به همراه اسکن کلیه مدارک 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور خدمات 1397/10/10 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به خدمات عمومی، حمل و نقل، تایپ و تکثیر به تعداد 9 نفر جهت حوزه ستادی 1397/10/10 1397/10/18
خرید، نصب و راه اندازی سامانه بایگانی الکترونیک به همراه اسکن کلیه مدارک 1397/10/10 1397/10/19
انجام امور مربوط به خدمات عمومی،حمل و نقل، تایپ و تکثیر به تعداد 9نفر جهت حوزه ستادی 1397/10/09 1397/10/18
صفحه 1 از 347