مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود شامل امور خدمات نظافتی -خدمات عمومی-فضای سبز-امور تایپ-پیک اداری 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، رانندگی و نگهبانی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام بخشی از امورخدماتی و پشتیبانی تنظیف،آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، سرایداری، فضای سبز، نامه رسانی، تاسیساتی و ماشین نویسی در ساختمان های اداره کل و خط کشی و نصب علایم ایمنی و تابلوهای کنار گذر و زیر گذر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری ماشین نویسی و خدمات نظافت ساختمان اداری 1400/01/26
مناقصه امور خدماتی ،سرایداری،فضای سبز،نامه رسانی و تایپ 1400/01/26
مناقصه انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها خدمات اپراتوری دستگاههای کامپیوتری و خدمات حمل و جابجایی تجهیزات رایانه ای 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه واگذاری ماشین نویسی و خدمات نظافت ساختمان اداری 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستمها،خدمات اپراتوری دستگاههای کامپیوتری 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه واگذاری ماشین نویسی و خدمات نظافت ساختمان اداری 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی ، تاسیساتی 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی و امور نقلیه 1400/01/26
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ، ساختمان اداری شرکت ، ساختمان اداری شماره 2 و انبار شهرک صنعتی 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه واگذاری مربوط به انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستم ها، خدمات اپراتوری، دستگاه های کامپیوتری و خدمات حمل و جابه جایی تجهیزات رایانه ای معاونت فناوری اطلاعات 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ساختمان اداری 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب استان به صورت حجمی (شامل: نامه رسانی، پیش خدمتی، پذیرایی، نظافت، تلفنخانه، اپراتوری، ماشین نویسی، رانندگی، امور دفتری، مطبوعات، امورخ... 1400/01/19 1400/01/31
مناقصه واگذاری امور تصدی گری 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه مربوط به انجام خدمات تغذیه اطلاعات ورودی سیستم ها، خدمات اپراتوری دستگاه های کامپیوتری و خدمات حمل و نقل تجهیزات رایانه ای معاونت فناوری اطلاعات 1400/01/18 1400/01/25
صفحه 1 از 209