مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات اجرائیات، سد معبر، بایگانی، تایپ و اسکن، نگهبانی و موتوری 1400/10/27 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی اعم از نظافت ،پیش خدمتی،تایپ و تکثیر و نگهداری ،نگهبانی از اماکن تحت پوشش 1400/10/23 1400/10/26
مناقصه خرید و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق، فایل بایگانی، دوربین، تجهیزات برقی و مکانیکی جهت بروز رسانی بایگانی اصلی 1400/10/23 1400/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور مرتبط با ورود اطلاعات و پاکت گذاری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1400/10/21 1400/10/26
مناقصه واگذاری امور منشی گری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه واگذاری امور منشی گری واحدهای تابعه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/21 1400/10/29
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه واگذاری انجام خدمات ساماندهی اسناد و اوراق شرکت 1400/10/20 1400/10/25
مناقصه واگذاری خدمات اجرائیات، سد معبر، بایگانی، تایپ و اسکن، نگهبانی و موتوری 1400/10/20 1400/10/27
مناقصه واگذاری خدمات اجراییات و نگهبانی و تایپ و اسکن 1400/10/19 1400/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور منشی گری 1400/10/19 1400/10/21
مناقصه خدمات ساماندهی اسناد و اوراق شرکت برق 1400/10/18 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی املاک، اصناف و معابر شهر آبادان منطبق بر سیستم اطلاعات جغرافیایی و تهیه آرشیو الکترونیک 1400/10/18 1400/10/26
مناقصه واگذاری مدیریتی و تامین نیروی انسانی امور منشی گری و پذیرش بیمارستان 1400/10/15 1400/10/18
مناقصه انجام عملیات نیرورسانی برق - آبرسانی - اجرای حوضچه های بتنی خط انتقال جمع آوری چاه ها و... 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه بهسازی کیلومتر -واریانت شلت 1400/10/14 1400/10/20
مناقصه انجام خدمات پشتیبانی و نگهداری نرم افزارها و سخت افزارهای شرکت برق منطقه ای 1400/10/13 1400/10/18
صفحه 1 از 231