مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اسکن امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری تایپ و تکثیر 1398/01/22 1398/01/24
انجام امور خدماتی و پشتیبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات حمل و نقل (راننده)، تعمیر و نگهداری، خدمات... 1398/01/21 1398/01/24
ایجاد آرشیو الکترونیگی پرونده های ثبتی واحد ثبتی شهرستانها 1398/01/20 1398/01/25
واگذاری ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1398/01/20 1398/01/24
واگذاری ساماندهی، مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسکن و نامگذاری اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/01/20 1398/01/27
انجام فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی 1398/01/19 1398/01/24
واگذاری ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1398/01/19 1398/01/24
واگذاری ساماندهی، مدیریت فیزیکی و الکترونیکی اسکن و نامگذاری اسناد موجود در پرونده چاهها 1398/01/19 1398/01/27
پروژه آرشیو الکترونیکی 1398/01/17 1398/01/22
صفحه 1 از 357