مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه آرشیو الکترونیکی پرونده های فیزیکی (اسکن و آرشیو پرونده های شهرسازی در سیستم اتوماسیون شهرسازی)... 1399/10/20 1399/10/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاري آرشيو الكترونيكي پرونده هاي شهرسازي مناطق چهارگانه شهرداري زنجان 1399/10/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز ایلام 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز بوشهر 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ،پشتیبانی و خودرویی مرکز اصفهان 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز سیستا... 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز گیلان 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز کرمان... 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز زنجان 1399/10/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات عمومی ، پشتیبانی و خودرویی مرکز آذربا... 1399/10/22
صفحه 2 از 408