مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی حوزه پیاده سازی نرم افزار 1399/06/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرشيو الكترونيك 1399/06/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای آرشیو الکترونیکی پرونده‌های ثبتی 1399/06/12
واگذاری امور پشتیبانی -نگهداری- تایپ- و تکثیر و غیره... 1399/06/04 1399/06/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات دفتری و منشی گری،تنظیفات و باغبانی شرکت گاز استان کرمانشاه 1399/06/15
انجام پروژه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت تو... 1399/06/04 1399/06/10
واگذاری امور پشتیبانی -نگهداری- تایپ- و تکثیر و غیره... 1399/06/04 1399/06/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام بخشی از امورخدماتی و پشتیبانی تنظیف،آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دف... 1399/06/03 1399/06/10
انجام پروژه انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری شرکت 1399/06/03 1399/06/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکن و داده آمایی پرونده های ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری 1399/06/05
صفحه 4 از 382