مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی شامل کلیه کارهای نظافت، حمل و نقل بار و اثاثه و ملزومات اداری، نامه رسانی، نگهبا... 1398/09/05 1398/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی کلیه شعب بانک کشاورزی استان یزد 1398/09/04 1398/09/07
ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/09/02 1398/09/06
ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/08/30 1398/09/16
ثبت الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان 1398/08/27 1398/09/06
انجام امور مربوط به خدمات عمومی ، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، حمل و نقل، تایپ، خدمات فضای سبز و کانتین... 1398/08/18 رجوع به آگهی
انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات ، تعمیر و نگهداری ، حمل و نقل ، تایپ، فضای سبز و کانتین و م... 1398/08/16 رجوع به آگهی
Supply, Delivery, Installation and Commissioning of Document Management System 1398/08/04 رجوع به آگهی
واگذاری ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد بایگانی کل در انبار 1398/08/02 1398/08/11
ساماندهی فیزیکی و الکترونیکی اسناد بایگانی کل در انبار 1398/08/01 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 342