مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری امور اپراتوری مرکز اموزشی درمانی سینا 1399/10/17
ارائه خدمات پاسخگویی به خطوط تلفن و ثبت اطلاعات درخواست ها در نرم افزار این سامانه ارتباطی -عملیات... 1399/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیرو امور منشی گری بیمارستان ثارالله 1399/10/14
واگذاری حجمی زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار گاز مایع 1399/10/09 1399/10/13
واگذاری دیجیتال سازی منابع آرشیوی خود 1399/10/08 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات ،نظافت،پذیرایی و دبیرخانه 1399/10/16
انجام امور خدماتی (امور نظافت و تایپ) 1399/10/07 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی (امور نظافت و تایپ) 1399/10/07 1399/10/11
واگذاری تنظیم، توصیف و آماده سازی اسناد خود 1399/10/07 رجوع به آگهی
واگذاری دیجیتال سازی منابع آرشیوی خود 1399/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 5 از 408