مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام کلیه امور خدماتی ( خدمات عمومی، دبیرخانه و تایپ و رایانه، تلفنچی یک، جوشکار 2، متصدی ک... 1398/05/15 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شامل امور دفتری و ماشین نویسی، حمل و نقل، پیش خدمتی... 1398/05/15 رجوع به آگهی
خدمات اداری شامل منشی و ماشین نویسی - امور دفتری - بایگانی - نامه رسانی (متصدی خدمات اداری و دفتری)... 1398/05/14 رجوع به آگهی
انجام کلیه امور مربوط به خدمات عممی و پشتیبانی شامل امور دفتری و ماشین نویسی، حمل و نقل، پیش خدماتی... 1398/05/14 1398/05/27
واگذاری امور مربوط به خدمات مورد نیاز امور حقوقی و قراردادها روابط عمومی و آموزش بهبود منابع انسانی 1398/05/12 1398/06/13
انجام خدمات کارمند دفتری، منشی، ماشین نویسی ، اپراتور رایانه و بایگان (امور حقوقی و قراردادها، امور... 1398/05/12 رجوع به آگهی
واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری ستاد و سایر واحدهای تابعه دانشگاه به میزان 6876 ساعت ماهیانه 1398/05/10 1398/05/14
امور تایپ و اسکن نامه های اداری ستاد و سایر واحدهای تابعه استان 1398/05/09 1398/05/14
راهبری تنظیفات، ماشین نویسی، فضای سبز و نگهبانی 1398/05/09 1398/05/13
واگذاری امور چاپ و تکثیراوراق و تایپ مرکز آموزشی درمانی 1398/05/09 1398/05/15
صفحه 6 از 338