مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری امور پشتیبانی سازمان بابت ماشین نویسی متصدی امور دفتری, نگهبانی و سایر امور محوله 1399/04/07 رجوع به آگهی
خدمات عمومی ( تایپ - بایگانی - ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر ) 1399/04/05 1399/04/07
طرح تجمیع، الکترونیکی نمودن و استاندارد سازی پرونده بیمه شدگان صندوق 1399/04/07 1399/04/14
انجام خدمات ماشین نویسی و امور منشی گری 1399/04/05 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات ماشین نویسی و امور منشی گری و کارمند دفتری ادارات 1399/04/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای فارس(تایپ، بایگانی، ثبت و صدور نامه ها و... 1399/04/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات برگه برداری ، اسکن و بایگانی پرونده های پزشکی مجتمع تخصصی و فوق... 1399/04/04 1399/04/05
خدمات عمومی ( تایپ - بایگانی - ثبت و صدور نامه ها و امور تکثیر ) 1399/04/04 1399/04/07
خدمات نظافت، باغبانی، آبدارخانه، حسابدار، اپراتور، مشترکین، اداری، کالا، مالی، دفتری و ماشین نویسی... 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری امور مرتبط با قرارداد ثبت الکترونیک، درخواست تاسیس و تغییرات شرکتها و موسسات غیر تجاری (ثبت... 1399/04/03 1399/04/08
صفحه 6 از 375